Welkom!

De weg naar school (te voet of met de fiets)

De heraanleg van de rotonde aan de kanaalbrug zorgt ervoor dat heel wat leerlingen een nieuwe weg naar school dienen te nemen. We eindigen de week van de mobiliteit graag door u de nieuwe veilige fiets- en voetgangersroute naar De Vaart voor te stellen. Dit voor wie de kanaalbrug over moet.


Ik moet naar de Patersonstraat:

Blauwe route ik kom uit de Sint-Godelievestraat of Kattenstraat

Oranje route → ik kom uit de Oostdijk


Ik moet naar de Moerbrugsestraat:

Gele route → ik kom uit de Sint-Godelievestraat of Kattenstraat

Rode route → ik kom uit de Oostdijk


Op de beide zebrapaden aan de rotonde voorzien we vanaf maandag 26 september een gemachtigd opzichter om iedereen veilig over te steken.


De gemachtigd opzichter aan het zebrapad Kattenstraat verdwijnt doordat deze locatie niet meer zinvol is.

Belangrijk bericht voor kinderen in de Moerbrugsestraat die met de auto worden opgehaald.

Om overlast in de Rivierstraat te vermijden (keren in de straat, parkeren voor opritten bewoners, dubbel parkeren in de straat) vragen we om uw kind op te halen op één van deze twee locaties:

  • parking Station Oostkamp

  • parking Westdijk


We voorzien na schooltijd een begeleide rij vanuit de Moerbrugsestraat naar beide locaties.

Uitbreiding zone 30

Om de verkeersveiligheid in het centrum van Moerbrugge te verhogen, wordt de maximumsnelheid in een aantal centrumstraten verlaagd tot 30 km/u.

Veilig van en naar Moerbrugge!

De aanpassing van het verkeersregime past binnen de visie van het gemeentelijke mobiliteitsplan. Het gemeentebestuur wil een zone 30 invoeren in centrumgebieden waar veel verschillende functies (handel, wonen, school … ) en weggebruikers samenkomen. Vandaag is er aan Vrije Basisschool De Vaart in de Moerbrugsestraat al een dynamische zone 30, die wordt toegepast aan de hand van variabele snelheidsborden in functie van de schooluren. In de Patersonstraat is er reeds een vaste zone 30 die nu doorgetrokken wordt richting het centrum.

Over welke centrumstraten gaat het? zie plannetje

De zone 30 is van kracht van zodra de verkeersborden in het straatbeeld verschijnen,

vermoedelijk in de loop van oktober.