ข่าวการศึกษา


ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
กิจกรรมโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม
 ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ทาง Facebook คลิกที่นี่ 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/162190490527453
  ติดตามกิจกรรมทาง Facebook คลิกที่นี่ 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/219450774770612

ประชาสัมพันธ์

 • ยอดผ้าป่าฉลองโดมเพื่อน้อง ยอดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ฉลองโดมเพื่อน้อง ณ วันนี้วันที่ 14 เม.ย. 60 *** เป็นเงิน 1,040,838.75 บาท *** น้อง ๆ ขอบขอบพระคุณท ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2560 22:15 โดย Chawig Ruammai
 • ให้นักเรียนทุกคนมาร่วมงานฉลองโดมเพื่อน้อง วันที่ 13 - 14 เมษายน 2560 เวลา 8.00 น. ให้นักเรียนทุกคน รวมทั้ง ม.3 และ ม.6 เดิมด้วยนะครับ มาร่วมงานฉลองโดมเพื่อน้อง ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2560 21:36 โดย Chawig Ruammai
 • มอบตัวและปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 11 เม.ย. 2560 07.30 - 08.30 รายงานตัวที่หอประชุม09 ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2560 21:29 โดย Chawig Ruammai
 • ประกาศผลสอบนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 ดูผลที่ https://docs.google.com/a/saraiwittayakom.ac.th/viewer….ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 ดูผลที่ https://docs.google.com/a/saraiwittayakom.ac ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2560 21:23 โดย Chawig Ruammai
 • กำหนดการทำบุญผ้าป่า ฉลองโดมเพื่อน้อง 14 เม.ย.60 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฉลองโดมเพื่อน้อง ราคา 3,000,000 บาท และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อหางบประมาณที่ยังขาดอยู่ 800,000 บาท ในวันท ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2560 21:18 โดย Chawig Ruammai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 76 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม

 • Thailand 4.0 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ได้นำบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ซึ่งจัดโดยกลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบร ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2559 00:46 โดย Chawig Ruammai
 • ชุมนุมเพาะเห็ดดูงาน โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดยชุมนุมเพาะเห็ด นำนักเรียนไปเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดที่ ถนอมศิลป์ฟาร์มเห็ด นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างมาก ขอขอบคุณเจ ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2559 00:42 โดย Chawig Ruammai
 • น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดยการนำของท่าน ผอ.ประสาตร์ เสาไธสง ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดกิจกรรมทำบุญต ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2559 23:50 โดย Chawig Ruammai
 • บริจาคโลหิต ภาคการบริการโหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับอีกหลายองค์กร ได้มารับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2559 23:47 โดย Chawig Ruammai
 • แสดงความยินดีบุคลากรย้าย โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ รองฯพิชิต จรูญกิจพิศาล ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ด้วยความย ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2559 23:40 โดย Chawig Ruammai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 198 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงานดีเด่น

 • ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารวิชาการ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ผลปรากฎว่า ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 03:13 โดย Chawig Ruammai
 • รางวัลฟื้นฟูศีลธรรมโลก 59 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดยงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บ้าน วัด และโรงเรียนเข้มแข ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 02:53 โดย Chawig Ruammai
 • แข่งขันวิทยาศาสตร์ 59 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันในกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นัเรียนได้มีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ประสบความสำเร ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2559 02:49 โดย Chawig Ruammai
 • กีฬานักเรียน อบจ.นม.59 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัด อบจ.นม.’59 เพื่อหาต ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2559 00:40 โดย Chawig Ruammai
 • แข่งขัน A-MATH โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงการการแข่งขัน A-MATH หมากรุกไทย หมากฮอสไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2559 01:42 โดย Chawig Ruammai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Share


นายประสาตร์  เสาไธสง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายวีระชาตื  ตัณฑะสุวรรณะ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษานายพิชิต  จรูญกิจพิศาล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชะวิก  รวมใหม่

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


นางวิลาวัณย์ ศิริพันธ์โนน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายประสิทธิ์ เฉลยพจน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน


นายเพทาย ดีรบรัมย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ


ปฏิทิน

เวลา