ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โพสต์7 ต.ค. 2558 03:22โดยKruparn Suna   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2558 03:30 ]


การอบรม Google Apps for Education

โพสต์12 ต.ค. 2557 00:13โดยKruparn Suna   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2558 03:16 ]

        เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ได้จัดอบรม Google Apps for Education ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีผู้เข้าอบรมทั้ง 120 คน ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเอง ต้องขอขอบคุณคณะครูและบุคลากร  ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

1-2 of 2