ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนพุดซาพิทยาคม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »

รายงานการประชุม

  • รายงานการประชุมข้าราชการครูโรงเรียนพุดซาพิทยาคม ครั้งที่ 8/2559 ดาวน์โหลด  รายงานการประชุมข้าราชการครูโรงเรียนพุดซาพิทยาคม ครั้งที่ 8/2559
    ส่ง 13 ก.ค. 2559 21:12 โดย ส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกำเหนิด
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนพุดซาพิทยาคม

https://sites.google.com/a/pudsa.ac.th/www-pudsa-ac-th/trwc-sxb-wela-reiyn

https://sites.google.com/a/pudsa.ac.th/www-pudsa-ac-th/sisy-kea

http://www.ormschool.com/ormschool13/index.php

https://www.tepeonline.org/

http://www.dlthailand.com/

https://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php

https://www.facebook.com/pudsa.ac.th/?ref=bookmarks

www.pudsa.ac.th
www.pudsa.ac.th

https://sites.google.com/a/pudsa.ac.th/www-pudsa-ac-th/logbook
Logbook สำหรับครู

https://drive.google.com/drive/folders/1I385j8OnZDlkF5zuzCoXbqhYIBj7HoRo
รับรองข้อมูล Lteacher
(สำหรับผู้บริหาร)