งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
ที่ตั้งสำนักงาน ณ ชั้น ๑ อาคารสารสนเทศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี