หน้าหลัก

http://goschool.obec.expert//

https://e-learning.phichit2.go.th/home

ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 41. View more »

เอกสารดาวน์โหลด

       
 

YouTube Video

 

                 การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวน  สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  (Coding for Teacher : C4T) ศูนย์อบรม สพป.พิจิตร เขต 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563
 

YouTube Video


        


        การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวน  สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  (Coding for Teacher : C4T) ศูนย์อบรม สพป.พิจิตร เขต 2  โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2563