แผนผังโรงเรียน

แผนผังโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี