בי"ס ניצני זבולון
דואר כפר המכבי 30300
04-8452933/4