สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบปลายภาค.pdf

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

หนังสือแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค.pdf

ข่าวสาร

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ผลคะแนนการทดสอบ

สามารถดูผลคะแนนและสถิติได้ที่ >>> https://shorturl.asia/RjGI1

แนวทางการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา

ผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ก้าวแรกสู่รั้ว ม.พ. EP.1

ความสุขนี้....สร้างได้ที่ ม.พ.

ก้าวแรกสู่รั้ววิทยาศาสตร์

ก้าวแรกสู่รั้วภาษาต่างประเทศ

ก้าวแรกสู่รั้วคณิตศาสตร์