Just nuMaskrosnivå Mark Foto: Tony Larsson

Demokratidagar på Marks gymnasium:

Max Andersson debatterar grön politik i Europa 20/10 kl. 10.00.

Valter Mutt debatterar rikspolitik 23/10 kl. 10.00.


Läs även om aktiviteter som gäller hela Västra Götaland


Värvningskampanj

På några platser runt om i Sjuhärad kommer det ske kampanj under lördagen 21/10:

BORÅS - kl 10.00 i partilokalen (därefter kampanj på torget)
SVENLJUNGA - kl 11-13 Kampanj i centrum 

Dela gärna en kort berättelse på sociala medier om varför du blev miljöpartist.


Miljöminister Karolina Skog kommer till 7-härad för att träffa medlemmar 7/11
kl. 18.00 i Borås.

Nästa Styrgruppsmöte är samma kväll efter vi pratat med Karolina Skog.