Välkommen

Detta är medlemswebben för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhärad.

Här försöker vi dela aktuell information för alla medlemmar i Sjuhärad.

MP:are från Sjuhärad tillsammans

Holsljungamarschen, Svenljunga Foto: Ida Nilsson

En del material är inte tillgängligt utan access för att kunna ta del av. Kontakta MP VG:s kansli vastra.gotaland@mp.se om du anser att du ska ha tillgång till något material.

Webbadministratör för MP Sjuhärads medlemswebb, Lo Göthberg Larsson, kan kontaktas genom att skicka mail till: lo.gothberg.larsson@mp.se