Välkommen

Detta är medlemswebben för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhärad.
Här försöker vi dela aktuell information för alla medlemmar i Sjuhärad.

MP:are från Sjuhärad tillsammans 
Holsljungamarschen, Svenljunga Foto: Ida Nilsson