CV for Michael Krog Hansen

Uddannelse

Juni 1987 Mat-fys Student, Svendborg
November 1990 Tømrer, Svendborg
Januar 1997 Bygningsingeniør, Københavns Teknikum
Udvalgte kurser på Master i Brandsikkerhed, DTU

Ansættelsesforløb
1987 - 1993 Tømrer, primært hos Henning Andersen, Svendborg
1997 - 2004 Ingeniør hos Strunge Jensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma FRI
2004 - Ingeniør hos Kim Olsson A/S, Rådgivende Ingeniører FRI
2014 - Indehaver af Michael Krog ApS, Rådgivende Ingeniører FRI

Nøglekvalifikationer
Bygherrerådgivning og projektledelse
Bærende konstruktioner
Generel byggeteknik
Bygnings- og materialefysik 

Autorisationer ol.
FRI Rådgiver
Skønsmand og Fagdommer ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Udvalgte referencer
Voldgiftnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
Skønsmand ved omkring 250 sager (ultimo 2018) for voldgiftnævnet og de almindelige domstole, vedr. materialefysik, bygningsfysik, statik og generel byggeteknik.
Voldgiftsdommer
Mægler

Faglig opmand for Dansk Byggeri og 3F
Opmand vedr. tømrer- snedkerarbejder.

Gl. Kongevej 148/ Henrik Steffens Vej 2
Totalrådgivning vedr. renovering af tag på bevaringsværdig bygning

Sankt Thomas Alle 15
Totalrådgivning vedr. renovering af tag, facader og vinduer på bevaringsværdig bygning

Købehavns Ejendomme
Totalrådgivning vedr. samlokalisering af Københavns Brandvæsens Serviceafdeling.

Arkitekterne Køge
Ingeniørrådgivning vedr. Kirkens Hus, nyt sognehus i Solrød.
Ingeniørrådgivning vedr. Om- og tilbyging Munkekærskolen i Solrød

Byggeskadefonden 
Totalrådgivning vedr. Udbedring af fugtskadet teglfacade på Christians Have Plejecenter

H+ Arkitekter
Ingeniørrådgivning vedr. Kriminalforsorgens ombygning af Arresten i Ringsted.

EK Entreprise
Ingeniørrådgivning vedr. etablering af ny idrætshal til Helsingør Gymnasium.

Villabyernes Boligselskab, Solrød.
Totalrådgivning vedr. renovering af facader, vinduer, tage og friarealer som byggeskadesag ved Landsbyggefonden samt løbende bygherrerådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter, fugt og skimmelproblemer, badeværelserenoveringer ol.

Primagaz
Bygherrerådgivning ny kontorfløj. Totalrådgivning for renovering af eksisterende bygninger.

Spark Arkitekter
Ingeniørrådgivning vedr. ombygning af Hundested Rådhus til kulturhus, renovering og ombygning af kontorlokaler Adelgade 11-13 og div. om og til bygning for en-familiehuse.
Ingeniørådgivning vedr. sikringsprojekt Københavns Politi

A/B Ærtevej 18-32, Brønshøj
Løbende totalrådgivning vedr. renovering af friarealer, baderum, tag, vinduer, trappeopgange.

DanEjendomme (DEAS)
Bærende konstruktioner vedr. udvidelse af Hennes & Mauritz, etablering af Halifax og Cocon.

Brandt Diamant, Egon Olsen & Søn, Rølund Entreprise, Mads Hyllehøj mfl.
Løbende ingeniørbistand vedr. større og mindre projekter.

EF Tjørnerækken
Løbende totalrådgivning i forbindelse med drænprojekt og facaderenovering samt tilstandsrapport og driftsbudget, renovering af privat fællesvej 

Forsikringssager
Totalrådgivning vedr. udbedring af flere større sætnings- og fugtskader

SuperGros, Brøndby Autolakering, Tulip
Løbende bygherre- og totalrådgivning vedr. div. om- og nybygning

Forsvarets Bygningstjeneste
Fagtilsyn for Ny vejtracé, MSN Holmen, Strukturændringer i Luftværnsgruppen, Flyvestation Skalstrup og Desarmeringscenter Aflandshage.
Totalrådgivning vedr. FSN Skalstrup, brandsikring og ombygning af centerbygning.

SAS Pilot og Navigatør Pensionskasse, EF Kompagnistræde, København
Totalrådgivning, renovering af tag og facader på bevaringsværdige bygninger.

Brüel & Kjær, Nærum
Totalrådgivning vedr. ombygninger, brandsikring, tilstandsrapport og vedligeholdelsesbudget.

Nærum Gymnasium
Supplering af byggeledelse vedr. opførelse af nyt gymnasium. Karlstrup Boligselskab, Solrød
Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesbudget. Byggeskadesag ved Landsbyggefonden. Renovering af tag, etablering af solcelleanlæg, sammenlægning af lejligheder.

Medlemskaber
Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, Brandteknisk selskab, Byggeteknisk selskab, Selskabet for syn og skønsmænd, Dansk Betonforening. Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI

Kurser
Skimmelsvampe, vådrum, konstruktiv træbeskyttelse, tage & undertage
Trækonstruktioner, murværkskonstruktioner, beton- og stålkonstruktioner
Ab 92, §9-arbejdsmiljøkursus. Kurser på EBA ved Ingeniørhøjskolen i København.
Strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg
Temamøde om sagkyndig beslutning
AB18, ABR18, ABT18
Comments