CV for Michael Krog Hansen

Uddannelse Juni 1987 Mat-fys Student, SvendborgNovember 1990 Tømrer, Svendborg

Januar 1997 Bygningsingeniør, Københavns Teknikum

Udvalgte kurser på Master i Brandsikkerhed, DTU

Ansættelsesforløb

1987 - 1993 Tømrer, primært hos Henning Andersen, Svendborg

1997 - 2004 Ingeniør hos Strunge Jensen A/S, Rådgivende Ingeniørfirma FRI

2004 - Ingeniør hos Kim Olsson A/S, Rådgivende Ingeniører FRI

2014 - Indehaver af Michael Krog ApS, Rådgivende Ingeniører FRI

Nøglekvalifikationer

Bygherrerådgivning og projektledelse

Bærende konstruktioner

Generel byggeteknik

Bygnings- og materialefysik

Autorisationer ol.

FRI Rådgiver

Skønsmand og Fagdommer ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Udvalgte referencer

Voldgiftnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Skønsmand ved omkring 300 sager (2020) for voldgiftnævnet og de almindelige domstole, vedr. materialefysik, bygningsfysik, statik og generel byggeteknik.

Voldgiftsdommer

Mægler

Faglig opmand for Dansk Byggeri og 3F

Opmand vedr. tømrer- snedkerarbejder.

EF Gustav Jacob

Totalrådgivning vedr. tagrenovering på bevaringsværdig bygning

Gl. Kongevej 148/ Henrik Steffens Vej 2

Totalrådgivning vedr. renovering af tag på bevaringsværdig bygning

Sankt Thomas Alle 15

Totalrådgivning vedr. renovering af tag, facader og vinduer på bevaringsværdig bygning

Købehavns Ejendomme

Totalrådgivning vedr. samlokalisering af Københavns Brandvæsens Serviceafdeling.

Arkitekterne Køge

Ingeniørrådgivning vedr. Kirkens Hus, nyt sognehus i Solrød.

Ingeniørrådgivning vedr. Om- og tilbyging Munkekærskolen i Solrød

Byggeskadefonden

Totalrådgivning vedr. Udbedring af fugtskadet teglfacade på Christians Have Plejecenter

H+ Arkitekter

Ingeniørrådgivning vedr. Kriminalforsorgens ombygning af Arresten i Ringsted.

EK Entreprise

Ingeniørrådgivning vedr. etablering af ny idrætshal til Helsingør Gymnasium.

Villabyernes Boligselskab, Solrød.

Totalrådgivning vedr. renovering af facader, vinduer, tage og friarealer som byggeskadesag ved Landsbyggefonden samt løbende bygherrerådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter, fugt og skimmelproblemer, badeværelserenoveringer ol.

Primagaz

Bygherrerådgivning ny kontorfløj. Totalrådgivning for renovering af eksisterende bygninger.

Spark Arkitekter

Ingeniørrådgivning vedr. ombygning af Hundested Rådhus til kulturhus, renovering og ombygning af kontorlokaler Adelgade 11-13 og div. om og til bygning for en-familiehuse.

Ingeniørådgivning vedr. sikringsprojekt Københavns Politi

A/B Ærtevej 18-32, Brønshøj

Løbende totalrådgivning vedr. renovering af friarealer, baderum, tag, vinduer, trappeopgange.

DanEjendomme (DEAS)

Bærende konstruktioner vedr. udvidelse af Hennes & Mauritz, etablering af Halifax og Cocon.

Brandt Diamant, Egon Olsen & Søn, Rølund Entreprise, Mads Hyllehøj mfl.

Løbende ingeniørbistand vedr. større og mindre projekter.

EF Tjørnerækken

Løbende totalrådgivning i forbindelse med drænprojekt og facaderenovering samt tilstandsrapport og driftsbudget, renovering af privat fællesvej

Forsikringssager

Totalrådgivning vedr. udbedring af flere større sætnings- og fugtskader

SuperGros, Brøndby Autolakering, Tulip

Løbende bygherre- og totalrådgivning vedr. div. om- og nybygning

Forsvarets Bygningstjeneste

Fagtilsyn for Ny vejtracé, MSN Holmen, Strukturændringer i Luftværnsgruppen, Flyvestation Skalstrup og Desarmeringscenter Aflandshage.

Totalrådgivning vedr. FSN Skalstrup, brandsikring og ombygning af centerbygning.

SAS Pilot og Navigatør Pensionskasse, EF Kompagnistræde, København

Totalrådgivning, renovering af tag og facader på bevaringsværdige bygninger.

Brüel & Kjær, Nærum

Totalrådgivning vedr. ombygninger, brandsikring, tilstandsrapport og vedligeholdelsesbudget.

Nærum Gymnasium

Supplering af byggeledelse vedr. opførelse af nyt gymnasium. Karlstrup Boligselskab, Solrød

Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesbudget. Byggeskadesag ved Landsbyggefonden. Renovering af tag, etablering af solcelleanlæg, sammenlægning af lejligheder.

Medlemskaber

Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, Brandteknisk selskab, Byggeteknisk selskab, Selskabet for syn og skønsmænd, Dansk Betonforening. Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI

Kurser

Skimmelsvampe, vådrum, konstruktiv træbeskyttelse, tage & undertage

Trækonstruktioner, murværkskonstruktioner, beton- og stålkonstruktioner

Ab 92, §9-arbejdsmiljøkursus. Kurser på EBA ved Ingeniørhøjskolen i København.

Strategisk konflikthåndtering i byggeri og anlæg

Temamøde om sagkyndig beslutning

AB18, ABR18, ABT18