NM Klubblag

Det deltok 7 lag frå Klepp bridgeklubb i NM for klubblag dette året, og alle kom vidare til 3. runden. Fire av dei er nå vidare til 4. runde. Trekning er føreteken og det blei ingen lokaloppgjer og mange bortekampar. Vi reknar med at nokre av kampane mot lag i Agder og Vestfold/Telemark blir spelte på RealBridge.

Klepp BK dekkjer startkontingenten for alle Klepp-lag som deltek.
Vi vil også leggje til rette for at kampar kan spelast i Klepphallen..
Vi har også ein kasse med alt nødvendig utstyr for ein klubblagskamp til utlån, avtal i god tid.
I tillegg har vi to Bridge+More maskinar som vi håpar kan nyttast til klubblagskampar- ta kontakt med Jomar om de er interesserte i dette.

6 lag frå Klepp var med i sesongen 2021-22 og to av dei kvalifiserte seg for finalen!

Nedanfor 10 års historikk for klubben si deltaking og resultat i NM for klubblag (nyaste først).

2022/23

Trekning/resultat runde 4: (rundefrist er 19. februar)

Båro BK - Klepp 2
Sandefjord BK 2 - Klepp 3
Arendals BK - Klepp 5
Klepp 6 -
Horten BK , kampen blir spelt 31.1. på RealBridge

Andre lag frå kretsen i 4. runde:
Flekkefjord BK 1 - Brevik BK
Midt-Telemark BK 2 - Stavanger BK 1

Trekning/resultat runde 3:

Stavanger 1 - Klepp 1, Stavanger 1 vann med 48 IMP og Klepp 1 er utslegne
Kristiansand 1 - Klepp 2, Klepp 2 vann med 10 IMP og er vidare til. 4. runde
Stavanger 2 - Klepp 3 70-94 og Klepp 3 vidare til 4. runde
Klepp 4 - Klepp 5. Klepp 5 vann med 9 IMP og er vidare
Klepp 6 - Equinor 1, 32 IMP siger til Klepp 6 og avansement
Arendals BK - Klepp 7, Klepp 7 tapte med 53 IMP


Trekning/resultat runde 1 og 2:

Klepp BK 5
- Stavanger DBK 1, 104 - 25, 0,82 - 19,18 VP

Stavanger DBK 2 - Klepp BK 7, 30-102 IMP, 0,44 - 19,56 VP. Klepp BK 7 vidare med 27,66 VP

Klepp BK 1 - Stavanger DBK 2, 118-29 IMP, 20-0 VP og Klepp 1 sjølvsagt vidare med to sigrar og 30,99 VP

Klepp BK 4 - Rubbestadneset BK, 88 - 111, 5,52 - 14,48 VP. Klepp 4 har unnagjort sine første to kampar og er vidare til runde 3 med 23,10 VP

Klepp BK 3 - Klepp BK 1, 32 - 36 IMP, 9,01-10,99. Klepp BK 3 er også vidare til 3. runde med 20,99 VP

Sola BK - Klepp BK 6, Klepp 6 vann med 5 IMP (68-73) - 8,86 - 11,14 VP og er dermed også vidare til 3. runde med 20,44 VP (i fjor var "cuten" litt under 16 VP)

Klepp BK 2 - Stavanger Pensjonistbridge, Klepp vann på WO 12-0 VP og er vidare med to sigrar og 22,70 VP

Flekkefjord BK 2 - Klepp BK 5, 76 - 62 IMP, 13,15 - 6,85 VP. Klepp 5 vidare med 26,83 VP

Klepp BK 6 - Klepp BK 2, 67-70 IMP, 9,30-10,70 VP

Klepp BK 7 - Klepp BK 3 62-70, 8,10 - 11,90 VP

Equinor BK 2 - Klepp BK 4 46-94 IMP, 2,38 - 17,62 VP


Klepplaga i sesongen 2022/23 er:

Klepp 1

Daniel Ueland - Kristian Stangeland - David Ueland - Jomar Lygre Undheim

Klepp 2

John Helge Herland - Thea Hove Hauge - Jan Fjælberg - Jan Erik Olsen - Fred Arne Moen - Karl Christian Baumann

Klepp 3

Sjur Nedrebø - Kirsten Dubland - Erleta Plana - Maren Idland Sægrov

Klepp 4

Bjørn Svela - Sveinung Vallehei - Egil Stokkeland - Eivind Hagen - Tormod Gundersen

Klepp 5

Bjørn Landsvik - Are Borgar Landsvik - Trond Ødegård - Hilde Bjørlo

Klepp 6

Jan Magnus Nyborg - Mona Lindstrøm - Dag Inge Torgersen - Terje Beck Nilsen

Klepp 7

Odd Arild Varhaug - Knut Ovastrøm - Lars A. Svela - Gaute Haukali


2021/22

Finalen:
Våre to lag i finalen kom på høvesvis 4. (Klepp 1) og 7. plass (Klepp 5) - takk for fantastisk prestasjon!

Resultatliste frå finalen her.

Trekning/resultat runde 6:
Klepp BK 1 Undheim - Tromsø BK 1 Sivertsen - Klepp vann 142 - 78.
Klepp BK 5 Herland - Tromsø BK 2 Solum. Klepp 5 vann - igjen med knappast mogleg margin 68-66 - og er i NM-finale.

Finalen, med to Klepp-lag og eit Stavanger-lag, blir spelt i Kragerø 19.-21. mai.

Stavanger 1 møtte Lyngdal BK på bortebane og er også vidare til finalen. Farsund (med Toril Heskje på laget) møter Studentenes BK 1

6. rundekampane skal vera spelte innan 24. april

Trekning/resultat runde 5:

To Klepp-lag vidare også til 6. runde! Nå står bare ein kamp att før dei evt er klare for finalen i Kragerø i mai. Lukke til!

Klepp BK 5 Herland møtte Sørreisa BK 1 Evenstad, Klepp 5 vann 74 -70

Askim BK Dybdahl møtte Klepp BK 1 Undheim, Klepp 1 vann 92-90

Elles frå kretsen: Flekkefjord BK 1 møtte Studentenes BK 3 og er utslått. Stavanger BK 1 er vidare etter kamp mot Blommenholm BK 1

I tillegg spelar Torild Heskje på Farsund-laget, også kalla damelandslaget :). Dei er også vidare etter siger mot Sandefjord BK 1 i 5. runde

Trekning/resultat runde 4:
Larvik BK1 (Skjæran) - Klepp BK 1 (Undheim) - Klepp 1 vann vann 98-66
Bergen Akademiske BK 4 (Glærum) - Klepp BK 5 (Herland) - Klepp 5 vann 84-47

Andre lag frå kretsen i 4. runde:
Flekkefjord BK 1 (T Brogeland) - Grimstad BK 1 (Helland)
Stavanger BK 2 (Lauvsnes) - Sandefjord BK 1 (Syvertsen)
Hinna BK (Karlsen) - Farsund BK (Fuglestad)
Stavanger BK 1 (Skimmeland) - Kopervik BK (Østebøvik)

Trekning/resultat runde 3:
"Cut" for å gå vidare til 3. runde blei dette året 15,63 og fire av Klepplaga er vidare til 3. runde.
Klepp 1 - Sola, Klepp vann 94-50 og er vidare til runde 4
Stavanger 2 - Klepp 3, Klepp leia så vidt etter 1. halvrunde, men tapte til slutt med 36 IMP (111-75) er er utslått
Klepp 5 - Klepp 6, Klepp 5 gjekk sigrande ut av denne kampen (132-41) der eit Klepp-lag nødvendigvis måtte bli utslege.

Trekning/resultat runde 1 og 2:
Klepp 1 - heime mot Stavanger 4 (47-32/13,13-6,87) og borte mot Farsund BK (62-39/14,76-5,24) Sum 18,37 VP
Klepp 2 - heime mot Stavanger 1 (44-133/0-20) og Equinor BK (72-76/9,08-10,92) - Sum 9,08 VP
Klepp 3 - heime mot Stavanger DBK (53-37/13,53-6,47) og borte mot Hinna BK (69-47/14.33-5,68) - Sum 19,11 VP.
Klepp 4 - heime mot Kopervik BK (60-119/1,71-18,29) og borte mot Stavanger 2 (123-43/19,74-0,26) - Sum 1,97 VP
Klepp 5 - heime mot Flekkefjord BK 1 (51-83/4,90-15,10) og borte mot Egersund BK (54-66/7,58-12.42) - Sum 17,32 VP
Klepp 6 - heime mot Nærbø (102-65/16,10-3,90) og borte mot Stavanger 1 (67-48/14,08-5,92 - Sum 22,02 VP

Sjå NBF sine sider for NM-klubblag for meir informasjon

Klepplaga for sesongen er:
Klepp 1: Jomar Lygre Undheim - David Ueland - Kristian Stangeland - Daniel Ueland

Klepp 2: Sjur Nedrebø - Kirsten Dubland - Erleta Plana - Maren Idland Sægrov - Hilde Bjørlo

Klepp 3: Bjørn Svela - Ole Skjæveland - Sveinung Vallehei - Egil Stokkeland - Eivind Hagen

Klepp 4: Tore Tjetland - Reidar Moen - Arve Sonflå - Asle Grude

Klepp 5: John Helge Herland -Thea Hove Hauge - Åse Langeland - Jan Fjælberg - Jan Erik Olsen

Klepp 6: Jan Magnus Nyborg - Dag Inge Torgersen - Kjetil Helgesen - Atle Lunde


2020/21

Finalen, der Stavanger BK 1 kom på 5. plass, blei spelt i Oslo 16.-19. september - resultata her.

6. runde
To lag frå kretsen vidare til 6. runde
Stavanger BK 1 (Skimmeland) - Skien BK 4 (Bergheim) - Stavanger kvalifisert til finale etter 47 IMP siger. Gratulerer!
Flekkefjord BK (J Austad) - TopBridge BC 9 (Hansen)

5. runde
Ingen Klepp-lag kom så langt dette året. Dei andre laga frå kretsen (alle gjekk vidare frå 4. runde) spelar slik:

Stavanger 1 - Bergen akademiske BK (BAK) 3, 107 - 30 og Stavanger 1 vidare
Stavanger 3 - Kristiansand BK 1, 54 - 100 - Stavanger 3 utslått
Stavanger 4 - BAK 1, 50 - 124 Stavanger 4 utslått
Sola BK - Studentenes BK 3, 44 - 136, Sola utslått
Flekkefjord BK - Kolbotn BK, 104-65. Flekkefjord er vidare til 6. runde

4. runde
Ingen Klepp-lag kom seg til 4. runde dette året.
Andre lag frå kretsen som er vidare er:
Stavanger 1 - møtte Larvik BK, Stavanger ein vann med 17 IMP og er vidare til 5. runde
Stavanger 3 - møtte Førde BK og er vidare etter siger med 41 IMP
Stavanger 4 - møtte Haga og Aurskog BK 1 og vann med 15 IMP
Sola BK - møtte Vik BK - Sola BK er vidare til 5. runde etter 63 IMP siger
Flekkefjord BK - møtte Enegerdal BK og er vidare etter storsiger (94 IMP)

3. runde
Heile 128 lag gjekk vidare dette året, 4 av desse Klepp-lag:

Sola BK - Klepp BK 1 - 80 - 57, Klepp 1 er utslått

Klepp BK 2 - Kristiansand BK 1 (Kvangraven) - endte 85-123 og Klepp 2 er utslått

Klepp BK 3 - Stavanger BK 3 (Bang) - 52-76, og også Klepp 3 er utslått

Flekkefjord BK - Klepp BK 4 - 119-77 og også Klepp 4 utslått :(

1.-2. runde

6 Klepplag var påmelde dette året (sjå lenger nede for lagsamansetnad). Klepplaga spelte sine to første kampar slik:

Nærbø BK 2 - Klepp BK 1, 46-127 IMP (0-20 VP)

Stavanger BK 2 - Klepp BK 6, 92-52 IMP (16,77-3,23 VP)

BK Trond - Klepp BK 5 113-35 IMP (20-0 VP), Klepp BK 5 er utslått

Klepp BK 3 - Egersund BK - ikkje spelt, Klepp tildelt siger og 12 VP

Klepp BK 2 - Klepp BK 4, 79 - 49 IMP (15,24 - 4,76 VP)

Stavanger BK 4 - Klepp BK 6, 65-21 IMP (12,95 - 7,05 VP), Klepp 6 er nok desverre utslått

Klepp BK 4 - Stavanger BK 4, 98-88 IMP (12,18-7,82 VP). "Cuten" blei svært låg dette året og Klepp 4 går vidare til 3. runde med totalt 16,94 VP

Klepp BK 5 - Nærbø BK 2, 35 - 80 IMP (2,68 - 17,32 VP)

Rubbestadneset - Klepp BK 1, 54-59 IMP (8,93-11,07 VP) Klepp 1 er klare for 3. runde.

Klepp BK 3 - Klepp BK 2 - 117-71 IMP (17,11-2,89 VP). - begge laga gå vidare til 3. runde

I tillegg spelte desse på Klepp:

Hinna BK 2 - Sola BK, 35-101 IMP (0,85-19,15 VP)
Nærbø 1 - Stavanger 3, 52-56 IMP (9,08-10,92 VP)
Stavanger 1 - Stavanger Pensjonistbridge, 92-39 IMP (18,53-1,47 VP)

Klepplaga for sesongen var:
Klepp 1: John Helge Herland - Thea Hove Hauge - Jomar Lygre Undheim - Ståle Frøyland

Klepp 2: Sjur Nedrebø - Kirsten Dubland - Daniel Ueland - Kristian Stangeland - David Ueland - Hilde Bjørlo

Klepp 3: Åse Langeland - Jan Petter Svendsen - Jan Erik Olsen - Fred Arne Moen

Klepp 4: Jan Magnus Nyborg - Vetle Faag - Mona Lindstrøm - Dag Inge Torgersen

Klepp 5: Bjørn Svela - Gunnar Reime - Egil Stokkeland - Eivind Hagen

Klepp 6: Bjørn Landsvik - Are Borgar Landsvik - Kjetil Helgesen - Magnar Vigrestad

2019/20

Seks Klepp-lag starta i NM-for klubblag sesongen 2019/20.

Klepp BK 3 (Herland) vann 6. runde-kampen13. september mot Sunndalsøra BK 1 (med 9 imp) og var dermed klare for
finalen i Larvik 15.-18. oktober. Desverre endte det med sisteplassen, men det var ein stor prestasjon å klare kome heilt til finalen,

Ingen andre lag frå kretsen kom seg til 6. runde dette året.

Klepp BK 1 (Nyborg) tapte desverre sin 5. rundekamp mot Bergen akademiske 1 med knappast mogleg margin (2 imp).

Resultat runde 5:

Gaupne BL 1 (Kjos) - Klepp BK 3 (Herland) 39 - 74

Bergen Akademiske BK 1 (Høyland) - Klepp BK 1 (Nyborg) 90 - 88

Resultat runde 4:

Sola BK (Sanne) - Klepp BK 1 (Nyborg) 60 - 81

BK Trond 2 (Evertsen) - Klepp BK 3 (Herland) 16 - 122

Resultat runde 3:

Equinor BK 3 (Rømuld) - Klepp BK 3 (Herland) 58 - 109

Klepp BK 5 (Grude) - BK Trond 2 (Evertsen) 40 - 106

Ryfylke BK 1 (Nessa) - Klepp BK 1 (Nyborg) 40 - 44

Stavanger BK 3 (Bang) - Klepp BK 4 (LA Svela) 59 – 44


Resultat runde 1 og 2:

Klepp BK 1 - Stavanger BK 1 64 – 55

Stavanger BK 2 - Klepp BK 6 85 - 69

Klepp BK 5 - Klepp BK 4 78 - 47

Klepp BK 3 - Ryfylke BK 2 125 - 21

Sandnes juniorbridgeklubb 1 - Klepp BK 3 38 - 87

Klepp BK 4 - Stavavanger DBK 2 127 - 55

Stavanger BK 1 - Klepp BK 2 69 - 55

Klepp BK 2 - Ryfylke BK 1 38 - 62

Klepp BK 6 - Klepp BK 1 79 - 88

Flekkefjord BK 2 - Klepp BK 5 29 - 65

Klepp Bk 1 (Nyborg), Klepp BK 3 (Herland), Klepp BK 4 (LA Svela) og Klepp BK 5 (Grude) gjekk vidare til 3. runde.

Klepplaga var:

Klepp BK 1: Jan Magnus Nyborg, David Ueland, Daniel Ueland, Kristian Stangeland

Klepp BK 2: Bjørn Svela, Eirik Stangeland, Eivind Hagen, Egil Stokkeland

Klepp BK 3: John Helge Herland, Jomar Lygre Undheim, Jan Erik Olsen, Åse Langeland, Fred Arne Moen, Jan Petter Svendsen

Klepp BK 4: Lars A. Svela, Gaute Haukali, Endre Haukali, Siv Hilde Byrkjedal Berg, Birger Vatland

Klepp BK 5: Asle Schanke Grude, Arve Sonflå, Magnar Vigrestad, Oddvin Tjensvoll

Klepp BK 6: Dag Inge Torgersen, Vegard Hermansen, Kirsten Dubland, Sjur Nedrebø


Sjå elles NBF sine sider for meir informasjon om NM-for klubblag 2019-20.

Slik gjekk det i 2018/19

Fem Klepp-lag deltok dette året. Klepp BK 4 (Ueland) kom heilt til 5. runde, men gjekk der på eit knepe tap for Breim BK og dermed var det slutt for Klepp dette året.

Resultat runde 5:

Breim BK (Holen) - Klepp BK 4 (Ueland) 86 - 79

Resultat runde 4:

Equinor BK 1 (Lauvsnes) - Klepp BK 4 (Ueland) 82 - 90

Stavanger BK 1 (Skimmeland) - Klepp BK 2 (Helgesen) 70 - 65

Resultat runde 3:

Stavanger BK 4 (Nedrebø) - Klepp BK 5 (Reve) 75 - 66

Kopervik BK 1 (Kråkenes) - Klepp BK 2 (Helgesen) 73 - 97

Stavanger BK 3 (Bang) - Klepp BK 4 (Ueland) 63 - 87

Resultat runde 1 og 2:

Nærbø BK 1 - Klepp BK 2 25 - 97

Egersund BK - Klepp BK 3 84 - 53

Klepp BK 4 - Stavanger Pensjonistbridge 113 - 54

Ganddal BK - Klepp BK 4 41 - 98

Klepp BK 1 - Stavanger BK 3 27 – 106

Stavanger BK 2 - Klepp BK 5 64 - 69

Equinor BK 1 - Klepp BK 2 89 - 39

Equinor BK 2 - Klepp BK 1 33 - 33

Klepp BK 3 - Sola BK 64 - 51

Klepp BK 5 - Nærbø BK 2 56 - 41

Klepp Bk 2 (Helgesen), Klepp BK 4 (Ueland) og Klepp BK 5 (Reve) gjekk vidare til 3. runde.

Klepplaga var:

Klepp BK 1: Dag Inge Torgersen, Jomar Lygre Undheim, Vetle Faag, Bente Evertsen Faag

Klepp BK 2: Kjetil Helgesen, Atle Lunde, Gaute Haukali, Lars A. Svela, Birger Vatland

Klepp BK 3: Bjørn Svela, Eirik Stangeland, Egil Stokkeland, Eivind Hagen

Klepp BK 4: David Ueland, Tommy Søiland, Daniel Ueland, Kristian Stangeland

Klepp BK 5: Odd Ingve Reve, Kjell Terje Reve, Espen Anfinsen, Ivar Magnus Anfinsen, Ståle Frøyland


Komplette resultat for alle rundar, heile landet her.


Slik gjekk det i 2017-18

Klepp 2 tapte i Bergen og dermed er alle Klepp-lag utslått også dette året. Men takk til alle for kjempe innsats!

Klepp 2 vidare til 5. runde saman med tre andre lag frå kretsen (Ganddal, Stavanger 1 og Flekkefjord), det er nå totalt 28 lag med vidare. Klepp 2 møter Bergen akademiske 1 på bortebane i 5. runde.

2 Klepp-lag vidare til 4. runde. 7 lag frå kretsen er mellom dei 56 som er komne så langt. I 4. runde møter Klepp 2 Lyngdal og Klepp 3 møter Stavanger 1, begge kampar på bortebane.

8 lag frå Klepp BK var med dette året (sjå nedanfor) og deltok i runde 1.-2. Lag som tapar begge kampar er ute, lag som vinn begge er vidare - dei andre blir rangerte etter samla VP-score frå dei to første kampane. Frå runde 1.-2. gjekk 5 av 8 Klepp-lag vidare til 3. runde! "Cuten" var så pass høg som 21,84, og avansement glapp for Klepp 5 på 117 plass med 0,48 VP margin.

Klubben har ein kasse med alt nødvendig materiell for rundekampar. Husk å avtale bruk av denne i god tid!

Klubben ønskjer å vera eit godt vertskap, og dekker som vanleg utgifter til servering på heimekampane.

6. runde:

Flekkefjord er som einaste lag frå NBF Rogaland klare for finale. Sjå resultatliste frå 6. rundekampane her.

Trekning/resultat 5. runde:

Bergen akademiske 1 - Klepp 2, 100 - 53

Andre lag frå kretsen:

Stavanger 1 - Bergen akademiske 2 - 61 - 72

Kopervik 1 - Flekkefjord - 48 - 81

Kristiansand 1 - Ganddal - 149 - 24


Trekning/resultat 4. runde for Klepp-lag:

Lyngdal BK - Klepp BK 2 - resultat 51 - 117

For Lyngdal spelar Karl Olav Nybø Hansen, Tor Christensen, Carl Johan Knutsen, Gaute Ubostad, Per Knutsen og for Klepp Jomar Lygre Undheim, Dag Inge Torgersen, Rebekka Stangeland Bjørkli og Ingvar Erga

Stavanger BK 1 - Klepp BK 3 - resultat 78 - 67

Stavangerlaget består av Thorleif Skimmeland, Geir Larsen, Bjørn Børre Leinan, Erik Eliassen, Are Nesdal og Gjermund Rekstad og våre i denne kampen var Espen Anfinsen, Ståle Frøyland, Kjell Terje Reve og Odd Ingve Reve

Andre lag frå kretsen:

Kristiansand BK 1 - Stavanger BK 2 85 - 83

Stavanger BK 3 - Ganddal BK 55-70

Flekkefjord BK - Kopervik BK 2 90-45

Trekning/resultat 3. runde for Klepp-lag:

Klepp BK 3 - Tasta/Randaberg BK, 113 - 33

Stavanger BK 1 - Klepp BK 4 , 75 - 73 og to Klepp-lag utslått med 2 IMP margin :)

Klepp BK 7 - Klepp BK 2, 67 - 120.

Klepp BK 8 - Ganddal BK, 59 -61 og Klepp 8 utslått med knappast mogleg margin

Andre kampar i kretsen:

Statoil 1 - Stavanger 3, 22 -115

Stavanger 2 - Sola 1, 89 -34

Koppervik 1 - Statoil 2, 92 - 49

Flekkefjord - Ryfylke , 93 - 22


Resultat 1.-2. runde for Klepp-lag:

Klepp BK 6 - Stavanger BK 4, 53 - 90, spelt 1.11.

Klepp BK 2 - Stavanger BK 2, 44 -58, spelt 23.10.

Klepp BK 1 - Statoil BK 1, 42 - 49, spelt 20.11. og Klepp BK 1 er desverre utslått

Klepp BK 3 - Sola BK 2, 71 -37, spelt 17.10

Sola BK 1 - Klepp BK 3, 39 - 49, spelt 4. 12. og Klepp 3 er vidare

Sandnes Juniorbridgeklubb 2 - Klepp BK 8, 7 - 101, spelt 3.12. Klepp 8 er sikra avansement

Klepp BK 6 - Klepp BK 7, 73-95, spelt 29.11. Klepp BK 6 er utslått.

Klepp BK 4 - Nærbø BK 1, 133 - 22, spelt 29.11. Laget er vidare til 3. runde

Stavanger BK 3 - Klepp BK 7, 54 - 46, spelt 4.11. Vann sin første kamp så pass klart at dei er sikra avansement trass tap i denne kampen.

Stavanger BK 2 - Klepp BK 5, 108 - 62, spelt 5.12, Klepp 5 mangla desverre ca 0,5 VP på å bli blant dei 112 som gjekk vidare.

Klepp BK 2 - Hinna BK, 109 - 53, spelt 13.11. og Klepp 2 er sikra avansement

Klepp BK 4 - Klepp BK 8, 47 - 51, spelt 4.12., og begge laga er trygt vidare

Sandnes Juniorbridgeklubb 1 - Klepp BK 5, 33 - 86, spelt 21.10

Stavanger BK 3 - Klepp BK 1, 104 - 55, spelt 13.11.


Klepplaga:

Klepp BK 2

Jomar Lygre Undheim, Dag Inge Torgersen, Rebekka Stangeland Bjørkli, Ingvar Erga

Klepp BK 3

Espen Anfinsen, Ståle Frøyland, Kjell Terje Reve, Odd Ingve Reve

Klepp BK 4

John Helge Herland, Torild Heskje, David Ueland, Tommy Søiland

Klepp BK 7

Jan Magnus Nyborg, Anne Lise Fjælberg, Mona Lindstrøm , Atle Grefstad

Klepp BK 8

Jan Erik Olsen, Kristian Stangeland, Fred Arne Moen, Åse Langeland

Klepp BK 1

Kjetil Helgesen, Vegard Hermansen, Asle Schanke Grude, Arve Sonflå, Kirsten Dubland

Klepp BK 5

Bente Fjælberg, Pauline Dahle, Olaug Bekkeheien, Gerd Marie Aase Bekkeheien

Klepp BK 6

Bjørn Svela, Eirik Stangeland, Eivind Hagen, Egil Stokkeland


Slik gjekk det i 2016-17

7 lag frå Klepp BK var med i runde 1.-2. 112 av totalt 231 lag gjekk vidare til 3. runde. Lag som tapar begge kampar er ute, lag som vinn begge er vidare - dei andre blir rangerte etter samla VP-score frå dei to første kampane.

Det var dette året desverre bare to Klepp-lag som gjekk vidare til 3. runden. Klepp 4 (Herland) og Klepp 5 (Nyborg).

Klepp 5 (stort sett same laget som gjekk heilt til 6. runde i fjor) blei utslegne med 4 IMP alt i 3. runden, medan Klepp 4 overlevde til 4. runde med 3 IMP margin.

Klepp 4 kom vidare til 5. runde etter storsiger mot Stavanger 2 og møter Samnanger BK 1 i 5. runde. Storsiger også mot Samnanger (64-125) og Klepp 4 er vidare til 6. runde. Dei møtte Kolbotn BK til heimekamp 6. april og tapte med fattige 3 imp (78-81).

Finalen

blei spelt i Bergen 25. - 27. mai - gå til arrangementet sine sider for meir informasjon.

6. runde:

Trekning/ resultat heile landet.

Klepp 4 møtte Kolbotn 1 til kamp på heimebane 6. april, og tapte ein jamn kamp 78-81.

Stavanger 1 møtte Alta BK på bortebane og er vidare til finale etter 80 - 67 siger.

5. runde:

Samnanger BK 1 - 64 - Klepp BK 4 - 125

Sola BK - 76 - Kopervik BK 3 - 92

Egersund BK - 57 - Stavanger BK 1 - 77


4. runde:

Resultat 4. runde - heile landet

Trekning er føreteken for 4. runde. 7 lag frå NBF Rogaland heng framleis med.

Kopervik BK 1 - 46 - Sola BK - 79

Flekkefjord BK - 25 - Stavanger BK 1- 68

Stavanger BK 2 - 31 - Klepp BK 4 - 105

Kopervik BK 3 - 75 - Statoil BK 2 - 43

Arendals BK 1 - 31 - Egersund BK - 70


3. runde:

Resultat 3. runde (heile landet)

Klepp 5 var tidleg ute med sin 3.-rundekamp, og er desverre utslått etter eit knepe tap mot Statoil 2.

Tett også i den andre kampen med Klepplag ved bordet, men der var heldigvis marginane på vår side og Klepp 4 er vidare til 4. runde med 3 IMP margin.

Trekning er føreteken for 3. runde. 13 av 22 lag frå NBF Rogaland heng framleis med.

Ryfylke BK (kamp ikkje spelt innan frist) - Stavanger BK 1 Walk over

Klepp BK 4 - 62 - BK Trond - 59

Tasta Randaberg BK 2 - 41 - Egersund BK - 124

Sola BK - 72 - BK Nor - 47

Kopervik BK 3 - 64 - Stavanger BK 3 - 56

Statoil BK 2 - 82 - Klepp BK 5 - 78

Kopervik BK 2 - 58 - Stavanger B K 2 - 84

Flekkefjord BK - 141 - Farsund BK 1 - 22

112 av 231 lag vidare til 3. runde (plassering i parantes)

Klepp 1 (152)

Kjetil Helgesen - Espen Anfinsen - Odd Ingve Reve - Kjell Terje Reve

Ein knepen siger og eit litt for stort tap, og laget er nok desverre alt utslått med totalt 15,6 VP :(

Klepp 2 (202)

Bjørn Svela - Eirik Stangeland - Eivind Hagen - Arild Grude

To tap, takk og farvel.

Klepp 3 (208)

Dag Inge Torgersen - Ørjan Lindesteg - Jomar Lygre Undheim - Rebekka Stangeland Bjørkli - Vegard Hermansen

Utslått etter to tap.

Klepp 4 (46)

Jan Magnus Nyborg - David Ueland - Tommy Søiland - Kristian Stangeland

Vidare med to sigrar og ca 29 VP

Klepp 5 (57)

John Helge Herland - Torild Heskje - Ståle Frøyland - Gjermund Rekstad - Fred Arne Moen

Laget vann begge kampane og er sikra avansement.

Klepp 6 (167)

Anne Lise Fjælberg - Rolf Paulsen - Reidar Lerbrekk - Tor Moi

Klarte desverre bare uavgjort mot Ryfylke og er utslått :(

Korleis gjekk det for dei andre laga frå kretsen?

BK Nor (58) er vidare etter to sigrar.

BK Trond (73) er vidare med ein storsiger og eit småtap.

Egersund BK (77) er vidare med ein storsiger og eit moderat tap

Flekkefjord (71) er vidare med ein storsiger og eit "småtap"

Ganddal BK (158) utslått etter ein siger og eit stortap

Nærbø (206) sitt lag er utslått etter to tap

Ryfylke BK (66) er vidare etter ein siger og ein uavgjort - begge mot Klepp-lag

Stavanger BK 1 (70) tapte mot Klepp 5, men vann sin andre kamp 20-0 og er trygt vidare.

Stavanger BK 2 (67) er vidare med ein storsiger og eit småtap (totalt ca 29,5 VP)

Stavanger BK 3 (52) er vidare etter å ha slått Flekkefjord

Stavanger Pensjonistbridge (150) er utslått etter ein grei siger og eit stortap.

Statoil BK 1 (220) er utslått etter to tap

Statoil BK 2 (90) er vidare med ein siger og ein VP total på 24

Sola BK (111) er vidare med svært knapp margin

Tasta Randaberg 1 (116), missa 3. runden med knappast mogleg margin

Tasta Randaberg 2 (102) er vidare med 21,94 VP


2015/-16

6. lag frå Klepp BK deltok dette året, noko som er var rekord (i 2014/-15 hadde vi 5 lag med). Det var bare ToppBridge BC som hadde like mange lag med, og ingen klubbar stilte med fleire lag.

4 Klepp-lag kom vidare til 3. runde. "Cuten" var låg dette året, 19,11 VP. Alle Klepp- og Rogalandslag som gjekk vidare hadde god margin. Klepp BK1 kom på 88 plass av dei 112 som gjekk vidare med sine 22,77 VP.

Frå runde 3 og utover var det rein cup og "vinn eller forsvinn". To av dei fire Klepp-laga overlevde 3. runden - Klepp 3 og Klepp 4.

Til 6. runde var framleis Klepp BK 4 med etter siger mot Kopervik 3 12. mars. Desverre endte kampen mot Heimdal 3 24.4. med eit surt 6 IMP tap var "cupeventyret" over for dette året.

Resultat og tabellar, heile landet.

6. runde:

Trekninga ga Klepp 4 heimekamp mot Heimdal 3 (Tøsse, Fiplingsdal, Tilset, Olsen og Nilssen). Vi kjenner ikkje godt til dette laget, men det er nok neppe det verste Heimdal-laget dei kunne møtt. Den viktige kampen blei spelt søndag 24. april og endte desverre med tap med "fattige" 6 IMP (59-65).

Stavanger tapte rundekampen i Kristiansand 3. april 89-55. Kristiansand-laget måtte til Trondheim og møte Allan & Co (Heimdal BK 2), den kampen endte med heimesiger - og såleis to Heimdal-lag i finalen.

5. runde:

Klepp BK 4 hadde heimekamp mot Kopervik 3 (Østebøvik, Tjønn, Rydland, Vallestad og Træet) i 5. runde. Kampens blei spelt laurdag 12. mars og Klepp vann med utklassingssifra 153-30.

Vi gratulerer ønskjer Torild Heskje, John Helge Herland, Jan Erik Olsen, Ståle Frøyland og Fred Arne Moen lukke til vidare. Nå trur vi på finale!!!!

Stavanger BK 1 (som er det einaste andre laget frå kretsen som er vidare til 5. runden) skal ha bortekamp mot Kristiansand 3 (Kvanngraven, Aaalberg, 2x Mæsel og Lie)

4. runde:

Bare tre lag frå kretsen vidare, mellom dei to frå Klepp.

Trekninga for 4. runde gir desse kampane for Klepp:

Klepp BK 3: Espen Anfinsen - Kjetil Helgesen - Atle Lunde - Odd Ingve Reve

mot

Stavanger BK 1: Thorleif Skimmeland, Are Nesdal, Geir Larsen, Tore Bårdsen, Bjørn Børre Leinan og Erik Eliassen

Kampen spelt 9.2. Resultat 70 - 101 og Klepp 3 er utslått.

og

Sauda BK: Sverre Almenningen, Knut Erik Ljung, Leif Arne Halleraker og Arne Gothi

mot

Klepp BK 4 John Helge Herland - Ståle Frøyland - Torild Heskje - Jan Erik Olsen

Kampen spelt 11.2. Klepp 4 vann 56- 39 og er vidare til 5. runde.

3. Runde:

Kampane er nå ferdigspelte for Klepp sin del. Vi har to lag (Klepp 3 og Klepp 6) vidare til 4. runde, og nå er det bare tre kampar att å vinne før finalen :)

Klepp BK 1 - Klepp BK 3, spelt 6.1. Klepp 3 vann 75-50. Desverre måtte eit Klepp-lag ut i den kampen :(

Klepp BK 6 - Farsund BK 2, spelt 3.1. Klepp tapte 82 - 126. Vi ønskjer Farsund 2 lukke til vidare.

Ryfylke BK - Klepp BK 4, spelt 3.1., resultat 60 - 103 og Klepp 4 vidare

Dei andre laga frå kretsen skal spele slik:

Kristiansand BK 3 - Egersund BK - resultat 73 - 41

Kopervik BK 4 - Tasta Randaberg BK - resultat 85 - 83

Kopervik BK 3 - Stavanger BK 2 - uavgjort 69-69 i IMP, Kopervik vidare på kvotient

BK Trond - Stavanger BK 1 - resultat 52 -107

Ganddal BK - Farsund BK 1 - resultat 40 -100

1-2 Runde:

Runden er ferdigspelt og 4 av 6 Klepplag er vidare til 3. runde!

Vi oppsummerer kjapt for dei andre Rogalandslaga.

Sjå og detaljinformasjon for Klepp-laga som er å finna nedanfor.

Vidare til 3. runde

 • Klepp BK1

 • Klepp BK3

 • Klepp BK4

 • Klepp BK6

 • Stavanger BK1

 • Stavanger BK2

 • BK Trond

 • Ryfylke BK

 • Egersund BK

 • Tasta Randaberg BK

 • Ganddal BK

Utslegne er

 • Klepp BK2

 • Klepp BK5

 • Statoil BK1

 • Statoil BK2

 • Statoil BK3

 • Nærbø BK1

 • Nærbø BK2

 • Nærbø BK3

 • Flekkefjord BK

 • Sola BK

 • Stavanger BK3

 • Stavanger pensjonistbridge

 • (dei tre siste med knapp margin)

Klepp BK 1 - vidare til 3. runde

Bente Evertsen Faag - Vetle Faag - Jomar Lygre Undheim - Rebekka Stangeland

møter i runde 1/2:

Stavanger BK3 (H) 90 -59 (VP 15,37 - 4,63) spelt 3.11 - BK Trond (B) tap 71 -58 (VP 12,60 - 7,40) spelt 25.10 - 22,77 VP bør halde i massevis for avansement

Klepp BK 2 - utslått

Gerd Marie Aase Bekkeheien - Olaug Bekkeheien - Bente Fjælberg - Pauline Dahle - Dorthea Bekkeheien Goa

møter i runde 1/2:

BK Trond (H) tap 51 - 90 (VP 3,35 - 16,65) spelt 1.11. - Stavanger BK3 (H) 40-60 spelt 8.12. - Klepp BK 2 utslått

Klepp BK 3 - vidare til 3. runde

Espen Anfinsen - Kjetil Helgesen - Atle Lunde - Odd Ingve Reve

møter i runde 1/2:

Ganddal BK (H) 64 - 34 (VP 15,83 - 4,17) spelt 12.11. - Statoil BK1 (B) 70 - 70 (VP 10 -10) spelt 26.11. - Klepp BK 3 er vidare

Klepp BK 4 - vidare til 3. runde:

John Helge Herland - Ståle Frøyland - Torild Heskje - Jan Erik Olsen

møter i runde 1/2:

Klepp BK5 (H) 85 - 61 (VP 14,63 - 5,37) spelt 28.10. - Statoil BK 2 (H), 65 -46 (VP 13,82 - 6,18) spelt 13.12. Klepp BK 4 er vidare

Klepp BK 5 - utslått

Eivind Hagen - Eirik Stangeland - Bjørn Svela - Arild Grude

møter i runde 1/2:

Klepp BK4 (B) 61 - 85 (VP 5,37 - 14,63) spelt 28.10. - Ryfylke BK (H) 18 - 134 (VP 0 - 20) spelt 26.11.

Klepp BK 6 - vidare til 3. runde

Dag Inge Torgersen - Ørjan Lindesteg - Mona Lindstrøm - Vegard Hermansen

møtte i runde 1/2:

Ryfylke BK (B) 63 - 97 (VP 4,24 - 15,76) spelt 8.11. - Statoil BK3 (H) WO-siger 12-0 og vidare til 3. runde


Slik gjekk det i 2014/15:

Dette året hadde klubben heile 5 lag med i tevlinga (det var bare Heimdal og TopBridge som hadde fleire) og vi har derfor vald å lage ei eiga side for å halde dykk oppdaterte. Tevlinga er litt omlagd dette året, har m.a. skifta namn til "Codan Cupen" - sjå meir om dette her.

112 lag (av 216) gjekk vidare til 3. runde. I praksis betydde det at alle som vann begge kampane gjekk vidare. På same måten blei dei som tapte begge kampane blei utslått. Alle (1) med ein siger og ein uavgjort gjekk også vidare. Kven som ut over dette gjekk vidare blei avgjort etter samla VP for dei to kampane, målt mot alle andre (som ikkje alt var kvalifiserte for vidare avansement).

Klepp BK1 vann sine to kampar og var trygt vidare til 3. runde. Klepp BK4 kom og vidare til 3. runden med 20,84 VP og 100. plass. "Cuten" (grensa for avansement) havna rett under 20 VP og Nærbø BK1 var siste lag (112. plass) som gjekk vidare, 19,84 VP var 0,03VP før 113. plassen - snautt 1/4 IMP margin :)

Frå 3. runde og utover var det rein cup - vinn eller forsvinn, og begge Klepp-laga forsvann.

Ingen (av 18) hadde klart å tippa begge rette i vår uhøgtidelege tippekonkurranse om kva lag frå klubben som gjekk vidare til 3. runde. 5 hadde ein rett og ingen feil. Mellom desse 5 blei Bjørn Fossan og Guttorm Undheim trekte ut til premiering.

4. runde:

går desverre utan Klepp-lag. Dei siste fire laga frå kretsen skal spele slik:

Kristiansands BK 2 (Brekka) - Nærbø BK 1 (Herland) - Nærbø 1 tapte 75 - 69

Stavanger BK 2 (Lauvsnes) - Arendals BK (Olsen) - Stavanger 2 tapte 62 - 104

Lyngdal BK (Hansen) - Nærbø BK 2 (Lerbrekk) - Nærbø leia 25-55 halvvegs, men tapte til slutt 81-71. Vi gratulerer likevel Nærbø 2 med fantastisk god innsats.

Kvinnherad BK 1 (Mogren) - Stavanger BK 3 (Bang) - Stavanger tapte 99 - 87


3. runde:

Klepplag:

Klepp BK 1 - Nærbø BK 2 - blei spelt onsdag 7. januar og Nærbø 2 slo "våre beste menn" med 3 IMP

Klepp BK 4 - Stavanger BK 2 - blei spelt tysdag 6. januar. Klepp 4 tapte med 23 IMP og er følgjeleg utslått.

Snipp, snapp, snute så var cup-eventyret ute for Klepp sin del. Vi ønskjer Nærbø 2 og Stavanger 2 lukke til vidare!

Andre lag frå kretsen

Melandsknekten BK 2 - Tasta Randaberg BK endte 102-40

Nærbø BK 1 - BK Gann, Nærbø vann med 32 IMP

Stavanger BK 3 - Stavanger BK 1, Stavanger 3 vann med 33 IMP

Flekkefjord BK - Kristiansands BK 2, Flekkefjord tapte med 82 IMP


Status etter 1./2. runde:

Våre lag i 2014/15:

Klepp BK1: Espen Anfinsen- Erik Eliassen- Kjetil Helgesen- Atle Lunde - Harald Gjerde - Nils Steinsland

møtte Klepp BK 3 (B) - "internoppgjeret" vann Klepp BK1 med 47 imp (86-39) - og Ganddal BK - Torbjørn Høie- Arvid Vistnes- Geir Haave- Bjørn Jåtten (B) - endte med storsiger 96-32 til Klepp 1 som då har vunne begge kampane med god margin og er klare for 3. runde. Ganddal er også utslegne trass i ein solid siger i sin første kamp mot Kvinnherad.

Klepp BK2: Jomar Lygre Undheim- Rebekka Stangeland Bjørkli- Bjørn Landsvik- Olav Veland Thu

møter Statoil BK 1 - Kjell Løvås- Erling Gjertveit- Dagfinn Aldeholm- Jan Aasmoen- Terje Fosså (H). Kampen var viktig for begge laga og endte med eit resultat som truleg gjer ingen av laga går vidare - Klepp-siger med 81-56 IMP og Tasta Randaberg BK - Odd Raustein- Oddvar Tjelmeland Jensen- Sigmund Jensen- Ove Meling Lunde- Birger Njå (B) - Tasta-Randaberg vann 62-25 i IMP. Tasta Randaberg har vunne begge kampane sine og er klare for 3. runde.

Klepp BK3: Mona Lindstrøm- Ørjan Lindesteg- Willy Myhre- Ragnar Vågen - Øyvind Andersen

Klepp BK 1 (H) - endte med tap med 47 imp (39-86) mot Klepp 1 - og Egersund BK - Per Martin Pedersen- Jan Ingve Andreassen- Jarle Kvassheim- Henning Stokkeland (H) - kampen endte 56-71 (IMP). Trass i det moderate tapet er Klepp BK3 nå etter to tap utslegne av cupen. Egersund vil heller ikkje gå vidare.

Klepp BK4: Vetle Faag- Bente Faag- Hilde Bjørlo- Reidar Laland- Ingvar Erga

møtte Stavanger BK 1 - Thorleif Skimmeland- Are Nesdal- Geir Larsen- Tore Bårdsen (H) Klepp vann 56-29 (IMP) og Stavanger BK 3 - Paul Bang- Jan Fjælberg- Jan Muri- Bjørn Andreas Hanson- Karl Johan Tørkli (B) - Klepp tapte 43-66 (IMP) - vi er nå sikre på at 20,84 VP er nok til å ta Klepp BK4 vidare til 3. runde. Stavanger 3 har vunne begge kampane og er klare for 3. runde. Stavanger 1 er også sikra avansement etter storsiger mot Nærbø 1 og 23,61 VP.

Klepp BK5: Magnar Vigrestad- Johannes Hovland- Oddvin Vigrestad- Oddvin Tjensvoll- Erling Vigrestad

møter Nærbø BK 2 - Reidar Lerbrekk- Odd Schibevaag Olsen- Kirsten Dubland- Einar Nordvik- Oluf Hansen- Knut Ovastrøm (H) Kampen endte 39-77 (IMP), Klepp BK5 er såleis utslegne og Nærbø BK2 vidare med god margin. Kampen mot Stavanger BK 3 - Paul Bang- Jan Fjælberg- Jan Muri- Bjørn Andreas Hanson- Karl Johan Tørkli (H) - endte med stortap 29 -101 (IMP)

Klepp-lag som er vidare til 3. runde:

Klepp BK1 (Anfinsen- Eliassen- Helgesen- Lunde - Gjerde - Steinsland) 2 sigrar

Klepp BK4 (Faag - Faag - Erga - Laland - Bjørlo) 1 siger, tot. 20,84 VP

Utslått er: Klepp BK2, 1 siger, men for låg VP-score. Klepp BK3 og Klepp BK5 (2 tap)

Andre lag frå NBF Rogaland som er vidare til 3. runde:

Tasta Randaberg BK (Raustein- Tjelmeland Jensen- Jensen- Lunde- Njå) 2 sigrar

Stavanger BK2 (Lauvsnes - Bjelland - Magne - Knutsen) 2 sigrar

Stavanger BK3 (Bang - Fjælberg - Muri - Hanson - Tørkli - Olsen) 2 sigrar

BK Gann (Solheim - Anfinsen - Reve - Reve) 2 sigrar

Nærbø BK2 (Dubland - Olsen - Lerbrekk - Ovastrøm - Nordvik - Hansen) 2 sigrar

Flekkefjord BK (Brogeland - Brogeland - Austad - Skarpenes) 1 siger, tot. 24,45 VP

Stavanger BK1 (Skimmeland- Nesdal- Larsen- Bårdsen) 1 siger, tot. 23,61 VP

Nærbø BK1 (Herland - Heskje - Frøyland - Ueland - Søiland) 1 siger, tot. 19,84 VP

Utslått er: Trond, Nærbø BK 3 og Ryfylke (2 tap). Ganddal BK, Statoil BK1 og Statoil BK2 og Egersund BK (for låg VP-score)

Slik gjekk det i 2013/14

Klepplaga i NM-klubblag 2013/14

5. runde:

Klepp BK 2 (Erik, Espen, Atle og Kjetil) møtte fredag 21. mars Stavanger BK 1 (Thorleif Skimmeland, Torild Heskje, Tore Bårdsen og Jan Erik Olsen) og tapte ein jamn kamp 87-73 etter å ha leia 41-27 etter første halvrunden.

4. runde:

Klepp BK 2 (Erik, Espen, Atle og Kjetil) møtte Stavanger BK3 (Vetle Faag, Trond Kåre Knutsen, Kjell Ramsvik og Bjørn Sanne) på bortebane 20. februar, og vann ein jamn kamp 74-70.

3. runde:

Klepp BK 1 (Mona, Willy, Rebekka og Jomar) møtte Nærbø 1 – Nærbø vann med 30 IMP (70-100)

Klepp BK 2 (Erik, Espen, Atle og Kjetil) møtte BK Trond 1 og vann 74-56 i IMP.

1. og 2. runde:

Pulje 34: Tasta Randaberg BK - Stavanger BK 4 - Klepp BK 4 (spelt 30.11., Stavanger vann og Klepp tapte pulja. Tasta Randaberg går også vidare til 3. runde)

Pulje 36: Klepp BK 1 - Stavanger BK 1 - Nærbø BK 3, spelt 30.11. - Stavanger vann og Klepp 1 på andre (Mona - Willy og Jomar - Rebekka) går også vidare til 3. runde

Pulje 37: Klepp BK 3 - Farsund BK 1 - Statoil BK 1 (spelt 6. november Farsund vant og Klepp tapte pulja og er utslått - Statoil kom heller ikkje vidare)

Pulje 38: Nærbø BK 2 - Flekkefjord BK - Klepp BK 2, spelt 10. november Flekkefjord vann. Klepp 2 på andre med Espen, Kjetil, Atle og Erik går også (så vidt) vidare til 3. runde


2012/13:

Alle Klepp-lag utslegne i 1. - 2. runde. Klepp BK 1 (Lars, Egil, Reidar Idsø, Magnus, Jonas og Bjørn) tapte 17-13 mot Stavanger BK 2 og 19-11 mot Statoil.

Tidlegare har Klepp BK2 (Mona, Willy, Reidar Lerbrekk og Einar Nordvik) desverre blitt utslegne i ein ”trelags-kamp” mot Stavanger 3 og Kvernevik.

Heller ikkje ”ungdomslaget” vårt (Rebekka, Jomar, Helga, Ingvald og Sverre) klarte den tøffe utfordringa mot Stavanger 1 og Egersund 1 i ein trelags-kamp.Takk for innsatsen.

2011/12:

Dette året deltok bare eit Klepp-lag, og vi veit faktisk ikkje kven som spelte på laget, men dei blei utslegne i 3. runde