Art









Väv

 2018

fotobaserad skulptural bild 70 x 100 cm















Installation

SKOG


Älskog, skydd, säkerhet, ”fattigmans tröja”, boplats för många, ändå overklig och onåbar.

Nio tält upphängda i tunna linor, högt mellan träden, lockande men omöjliga att vistas i.

Rainer Hickisch 2017


















Skog

 2017

olja på duk 30  x 40  cm









På väg Glesbygd Genocide

 2017

akryl på duk 47  x 49 cm










Paradiset Glesbygd Genocide

 2017

olja på duk 24  x 30  cm













Väggen Glesbygd Genocide

 2017

akryl på duk 27  x 35  cm











Dans Glesbygd Genocide

 2017

olja på duk 30  x 40  cm












Huset Glesbygd Genocide

 2017

akryl på dukpannå 33  x 41 cm

   











Huset Glesbygd Genocide

 2017

akryl på dukpannå 50  x70 cm









https://youtu.be/diNSy1v1ngw

Glesbygd Genocide

2017
Videoinstallation med musik av  Helena Backius och HjulsjöKUNTERA
målning 3 x 4 m 










Farkost
2016
Relief av återvunnen äggkartong utan bindemedel  
21  x 26  cm









Overlaid 5
2015
olja på duk  50  x 20  cm





Overlaid 4
2015
olja på duk    40 x 50   cm





Overlaid 3
2015
olja på duk 50 x 62 cm








Overlaid 2
2015
olja på duk 50 x 70 cm









Overlaid 1
2015
olja på duk 115 x 115 cm
  







Overlaid Moments

                   Rainer Hickisch 2 channel video
2014






Ömtålig 1

zerbrechlich
fragile

2014
olja på duk 115x115cm








Ömtålig 2 

zerbrechlich
fragile 

2014
olja på duk 101x101cm






   

Ömtålig 3

zerbrechlich
fragile 

2014
olja på duk 101x101cmfragile  








Nicht vor Dir

inte framför dig
not infront of you
Foto
2014












Gravitation
2014
Ultramarin pigment









https://sites.google.com/a/hickisch.se/rainer/home/inom%20ramen.jpg?attredirects=0https://www.youtube.com/watch?v=fG4pWTbTSro


geborgen

" sich geborgen fühlen "  ==
" att känna sig trygg "
" feel safe "
video
2014







Dance with yourself

2013

 



http://youtu.be/_yS78FKn29g?list=UUL50mi4jTNTerL3BILMwc4g

YOLDIA
   2chanel video installation
2013












GRAVITATION
2013
grafitpulver







https://sites.google.com/a/hickisch.se/rainer/home/Kooossera.JPG

KOOOSSERA
calling the cows
2013

placering av skulpturen:

1: 59°23'8.70"N 14°58'50.92"E

 2: 59°23'14.3"N 14°58'56.2"  

3: 59°23'19.4"N 14°59'6.3"E






EWIGKEIT


EWIGKEIT
evighet
eternity 
2012




http://youtu.be/hk8HQUF1JhU


SEHNSUCHT
längtan 
longing
2chanel video installation
2012





http://youtu.be/npGDjoyJP3s



Variation
galvaniserad plåt

2008

placering av skulpturen:

59°34'31.8"N 15°13'34.4"E