Reglement

Hieronder vindt u het reglement van de medezeggenschapsraad. 
Een huishoudelijk reglement is als bijlage opgenomen in het medezeggenschapsreglement.

MR Reglement 2021.pdf