Startpagina

MR het 4e Gymnasium

Welkom op de website van de medezeggenschapsraad van het 4e Gymnasium.


De MR bestaat vanaf het schooljaar 2020-2021 uit:

Erik Nass (medewerker, voorzitter); Tom Sijtsma (medewerker, secretaris); David Kenbeek (medewerker); Niels Koopman (medewerker, vertegenwoordiger GMR); Carolina van Iperen (ouder); Sakia Gubbels (ouder); Johannus Liaghat (leerling) en Amelie Pelleg (leerling).

Vergaderingen zijn in principe openbaar en worden gehouden op donderdagen van 15:45-18:00 uur. In verband met corona-maatregelen is de beschikbare ruimte helaas zeer beperkt. Graag minimaal 24 uur van te voren aanmelden (via e-mail mr@het4e.nl).

De vergaderingen in het schooljaar 2020 - 2021 zijn op de volgende donderdagen:

08-10-20 ; 12-11-20 ; 28-01-21 ; 01-04-21 ; 20-05-21 ; 24-06-21