Startpagina

MR het 4e Gymnasium

Welkom op de website van de medezeggenschapsraad van het 4e Gymnasium.

De MR bestaat vanaf het schooljaar 2021-2022 uit:

Erik Nass (medewerker, voorzitter); Tom Sijtsma (medewerker, secretaris); David Kenbeek (medewerker); Niels Koopman (medewerker, vertegenwoordiger GMR); Carolina van Iperen (ouder); Floor van Bork (ouder); Johannus Liaghat (leerling) en Amelie Pelleg (leerling).

Vergaderingen zijn in principe openbaar en worden gehouden op donderdagen van 15:45-18:00 uur.
Graag minimaal 24 uur van te voren aanmelden (via e-mail mr@het4e.nl).

De vergaderingen in het schooljaar 2020 - 2021 zijn op de volgende donderdagen:

  • 23 september 2021;

  • 11 november 2021;

  • 10 februari 2022;

  • 2 maart 2022 (extra vergadering);

  • 21 april 2022;

  • 19 mei 2022;

  • 23 juni 2022.

Hieronder vindt u de (voorlopige) agenda van de eerstvolgende vergadering.


Agenda MR vergadering 23 juni 2022