Startpagina 

MR het 4e Gymnasium

Welkom op de website van de medezeggenschapsraad van het 4e Gymnasium.

De medezeggenschapsraad (MR) kan alle zaken bespreken die met de school te maken hebben. Ook kan de MR voorstellen doen aan de schoolleiding. Voor verschillende zaken die wettelijk zijn vastgelegd is de toestemming van de MR nodig. Alle informatie over de rechten en plichten van de MR is te vinden in het MR-reglement. 

De MR heeft 8 leden die worden gekozen uit en door het personeel (4 leden); de ouders 2 leden) en de leerlingen (2 leden). 

De MR bestaat in het schooljaar 2022-2023 uit:

Erik Nass (medewerker, voorzitter); Tom Sijtsma (medewerker, secretaris); David Kenbeek (medewerker); Niels Koopman (medewerker, vertegenwoordiger GMR); Carolina van Iperen (ouder); Floor van Bork (ouder); Imani Roeleven (leerling) en Lotte Bakker (leerling, vertegenwoordiger GMR).

Leden van de MR worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Ze kunnen nog tweemaal worden herkozen voor een nieuwe periode van 2 jaar. In totaal kan iemand dus 6 jaar lid zijn van de MR.

Vergaderingen zijn in principe openbaar en worden gehouden op donderdagen van 15:45-18:00 uur.
Graag minimaal 24 uur van te voren aanmelden (via e-mail mr@het4e.nl). 

De vergaderingen in het schooljaar 2022 - 2023 zijn op de volgende donderdagen:   

Voorlopige agenda eerstvolgende vergadering.

Agenda MR vergadering 6 juli 2023