Startpagina 

MR het 4e Gymnasium

Welkom op de website van de medezeggenschapsraad van het 4e Gymnasium.

De MR bestaat in het schooljaar 2022-2023 uit:

Erik Nass (medewerker, voorzitter); Tom Sijtsma (medewerker, secretaris); David Kenbeek (medewerker); Niels Koopman (medewerker, vertegenwoordiger GMR); Carolina van Iperen (ouder); Floor van Bork (ouder); Imani Roeleven (leerling) en Lotte Bakker (leerling, vertegenwoordiger GMR).

Vergaderingen zijn in principe openbaar en worden gehouden op donderdagen van 15:45-18:00 uur.
Graag minimaal 24 uur van te voren aanmelden (via e-mail mr@het4e.nl). 

De vergaderingen in het schooljaar 2022 - 2023 zijn op de volgende donderdagen:   

Voorlopige agenda eerstvolgende vergadering.

Agenda MR vergadering 20 april 2023