หน้าแรก

กิจกรรมการนิเทศ

 • ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (กตปน./อ.กตปน.) 30 กันยายน - 1 สิงหาคม 2561 ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับค ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 23:29 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถฯ 24 กันยายน 2561 ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 22:28 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 22-23 กันยายน 2561 : จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ครั้งท ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 22:21 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ (เตรียมแข่งขันทักษะ) 18 กันยายน 2561 : ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 22:13 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 17 กันยายน 2561 : ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 22:00 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 345 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ