กิจกรรมการนิเทศ

 • ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน การเขียนฯ 3 เมษายน 2562 : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน การเขียน ทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเช ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2562 00:48 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์ 2 เมษายน 2562 :    - (เช้า) ประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์  มีประเด็นสำคัญได้แก่  แสดงความยินดี ศน.วรลักษณ์ จันทร์เนตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง OBEC ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2562 00:49 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ส่งศึกษานิเทศก์ย้ายไปสังกัด สพม.36 29 มีนาคม 2562 :    - คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2  เดินทางไปส่ง ศน.สุชาติ ราชคมน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สังกัด ...
  ส่ง 5 เม.ย. 2562 01:16 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ร่วมพิธีฌาปณกิจมารดา ศน.พรมเมือง เทวตา 25 มีนาคม 2562 : ร่วมพิธีฌาปณกิจ คุณแม่อุ้ยดี เทวตา  มารดานางพรมเมือง  เทวตา  ศึกษานิเทศก์ สพป. เชียงราย เขต  2  ณ ฌาปณสถานบ้านแม่ห่าง ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2562 02:18 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
 • ประชุมปฎิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง 22 มีนาคม 2562 : ประชุมปฎิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง  มีครูจากจากทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลผลการทดสอบการข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป.2, ป ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2562 07:45 โดย สุวิทย์ บั้งเงิน
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 405 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เครื่องมือการนิเทศ

แสดง 25 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือการนิเทศ

ปฎิทินนิเทศ