หน้าหลัก


Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานสุจริตและโรงเรียนสุจริต


ประกาศล่าสุด

  • การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากรแกนนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การประชุมปฏิบัติการ ครูและบุคลากรแกนนำด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  มีนโยบายสนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจ ...
    ส่ง โดย นายเทอดชัย บัวผาย
  • การอบรมจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮ ...
    ส่ง 4 ก.พ. 2564 00:56 โดย นุจริน โชติญาโน
  • ประชุมจัดทำแผนบูรณาการการศึกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวดวงใจ ถวิลไพร รอง ผอ.สพป.ขก.2 นางว ...
    ส่ง 4 ก.พ. 2564 00:52 โดย นุจริน โชติญาโน
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 115 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/bestkhonkaen2/

https://sites.google.com/view/from-kk2/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/kkn2/news_photo
ศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศีกษาทางไกล

หนังสือ แจ้งโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 236 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Google Calendar

คลิกขยายปฏิทิน

ประชาสัมพันธ์


 


กลุ่มภายในสำนักงาน

http://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=4002
http://data.bopp-obec.info/emis/school_web.php?Area_CODE=4002
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/niteskk2/
https://sites.google.com/site/agendakk2/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GLTp_aAtZA0S0OdtQy6s449rw_okPDTyLYQhFwWqN4s/edit?usp=sharing
โครงการ อินเทอร์เน็ตโรงเรียน

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/classroom-research/
https://sites.google.com/site/kknnews2560/prakas-cad-sux-cad-cang-sphp-khxnkaen-khet-2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepDdq8MqV2GP7vyAALLuYF02T5D4ObhbCvgkwBXQT_oDhEEw/viewform?usp=sf_link