Envicon

Hovedområdet er udvikling af webbaserede webløsninger til håndtering af affaldsordninger.


Affaldsweb:

Envicon har udviklet programmet Affaldsweb, som benyttes af Herning Kommune til styring af alt inden for affald, bl.a.

  • Styring af alle borgeres affaldsbeholdere
  • Gebyropkrævning via ejendomsskattebilletten
  • SMS/E-mail-service, så borgeren kan få besked dagen før tømning
  • Tømningsregistrering, herunder billeddokumentation via PDA
  • Bestilling af storskrald
  • Styring af tømning af glaskuber
  • Rutehåndtering af renovatørens kørselsruter
  • Webbaseret kommunikationssystem mellem kommune og renovatør og kommune og borger.
  • Webbaserede selvbetjeningsmuligheder for borgere fx. find din tømningsdag - www.affaldsweb.net/dagrenovation
  • og meget mere


Genbrugspladser:

Envicon har udviklet et system til at håndterer virksomheders adgang til genbrugspladser. Systemet kan håndterer tilmelding til årskort med udskrivning af labels eller betaling pr. besøg, hvor virksomheder får en billet ved at sende en SMS. Systemet giver mulighed for at koble dankort/kreditkort betaling til ved SMS-afsendelsen.

Ca. 50 kommuner har valgt at bruge systemet.

Læs mere på www.genbrugsplads.info


Containerbestillingssystem på genbrugspladser

Flere kommuner og affaldsselskaber, bl.a. Reno Djurs, Favrskov Forsyning, Thisted og Herning kommuner har valgt at købe et system til at håndtere containerafhentning fra deres genbrugspladser. Pladsmanden kan nemt via en web-app eller SMS bestille afhentning af en container. Chaufføren kan herefter kvittere for afhentningen. Systemet indholder desuden håndtering af containervedligeholdelse og varelager og meget andet.


Booking system med brug af Google kalender

Flere boligselskaber har købt Envicons system til booking af lokaler. Ved booking generes en kode, som kun kan bruges i det bookede tidsrum. Systemet kommunikerer med låsesystemet fra Access Technology - www.acct.dk

Se fx booking af sheltere i Herning Kommune her


Døgnåbne genbrugspladser

Sammen med Access Technology har Envicon udviklet et system til at håndtere døgnåbne genbrugspladser. Borgere tilmelder sig via et web-side og kan derefter åbne porten til genbrugspladsen ved at ringe til den.


Erhvervsaffaldsgebyr

Siden 2010 har kommunerne skulle opkræve et affaldsgebyr hos virksomhederne. Envicon har hjulpet ca. 40 kommuner med udtræk af data til regning.

Derudover har Envicon udvilket et fritagelsessystem til håndtering af ansøgninger fra virksomheder, som 12 kommuner har valgt at benytte.

Læs mere her www.affaldsweb.net/erhvervsgebyr

Septikweb:

Envicon har udviklet et system til håndtering af obligatorisk tømningsordning for septiktanke. Der er indbygget opkrævning på skattebiletten.

Herning Kommunes kloakafdeling har tidligere brugt systemet i 2008.

Google Apps:

Envicon har hjulpet flere organisationer med at etablere mailsystem, intranet, hjemmeside, dokumenthåndtering, diskussionsforum ved at bruge Google Apps.

En af de store fordele ved Google Apps er brugervenligheden. Alle kan dermed bidrage til at holde hjemmeside og intranet opdateret.

Støtte til velgørende projekter:

Envicon vil også gøre gavn ved at give økonomisk støtte til mennesker, der trænger til hjælp - det være sig i ulande eller i Danmark.

Envicon har lavet sponsoraftale med følgende organisationer/projekter:

Wycliffe og SIL: arbejde med udvikling af et skriftsprog blandt Anii-folket i Togo og Benin. Modersmålsundervisning er afgørende for faglig og menneskelig udvikling, ligesom det understøtter og er med til at bevare og udvikle den lokale kultur. Med Envicons støtte er det muligt at hjælpe børn og voksne op på et højere uddannelsesniveau og således forbedre deres fremtidige muligheder i livet. læs mere her og her

Kontakt Civilingeniør Bjarne Kallesø for yderligere info: info(a)envicon.dk, Mobil: 41415160