>> ตารางออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับชม ETV (ล่าสุด) โดยผังนี้จะออกอากาศเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/.../1wA6QJcYQfyOek9E9Mj0.../view...