WelkomOnze dienst is op volle toeren actief om onze scholen, directies en leerkrachten te ondersteunen.  We zijn bereikbaar via mail, video conference of telefoon bij vragen, ondersteuningsnoden of bij nood aan een babbel. Onze gegevens vindt u bij "Begeleiders en opdrachten".Volg ons op Facebook voor up-to-date onderwijsinformatie:


https://www.facebook.com/Pedagogische-begeleiding-Don-Bosco-110715113902873/


Vanuit het erfgoed van Don Bosco ...

De pedagogische begeleiding van de  salesianen van Don Bosco  heeft van de vzw Don Bosco Onderwijscentrum - de inrichtende macht van de Don Boscoscholen - de opdracht gekregen om haar scholen te begeleiden en te ondersteunen vanuit het erfgoed en de inspiratie van Don Bosco.
 
Als congregationele pedagogische begeleiding willen wij de leidinggevenden en de personeelsleden van de scholen van het Don Bosco Onderwijscentrum begeleiden en ondersteunen vanuit het erfgoed van de stichter en zo zijn inspiratie levend houden, actualiseren en doorgeven.

Voor info over onze diverse activiteiten ten dienste van de scholen: zie de pagina met berichten en verslagen en de onderdelen nascholingen en studiedagen, documenten en werkinstrumenten.


Organisaties waar de PB SDB nauw mee samenwerkt:

 

De vzw Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (PBDKO) werd in 1991 door het VSKO opgericht om de pedagogische begeleiding in het katholiek onderwijs te behartigen. Sinds 2015 behoort PBDKO tot de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco maakte sinds 1991 deel uit van PBDKO, nu van de pedagogische begeleiding van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
website van pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen


De vzw Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC) is de inrichtende macht die in opdracht van de salesianen van Don Bosco de Don Boscoscholen in Vlaanderen bestuurt. Zij hebben scholen in de vijf Vlaamse bisdommen, zowel basis- als secundair onderwijs (ASO, BSO, TSO), als centra voor deeltijds onderwijs en buitengewoon onderwijs.
www.dboc.be

Don Bosco Vorming & Animatie (DBV&A) werd door de salesianen van Don Bosco opgericht om het erfgoed van Don Bosco te actualiseren en door te geven aan de medewerkers in de salesiaanse werken in Vlaanderen.
Voor de specifiek salesiaanse vorming van personeelsleden in het onderwijs werkt de pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco nauw samen met DBV&A.
www.donboscovorming-animatie.be


VIA Don Bosco is de salesiaanse NGO in België. VIA Don Bosco steunt zowel in Afrika, India als Latijns-Amerika lokale onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven. Het opbouwen van sociale en professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. In eigen land wordt gebouwd aan een draagvlak van solidariteit met het Zuiden. Via inleefreizen, interculturele projecten en educatief materiaal informeert, mobiliseert en sensibiliseert VIA Don Bosco jongeren in België voor een duurzame wereld.
www.viadonbosco.org

 
Geïnspireerd door het opvoedingsproject van Don Bosco engageert Jeugddienst Don Bosco vzw zich voor jongeren in hun vrije tijd. Jeugddienst Don Bosco vzw heeft een uitgebreid aanbod aan activiteiten en projecten, zoals vormingssessies, kadervormingen, schoolbezinningen, didactische hulpmiddelen, jongerenontmoetingen, maar ook internationale uitwisselingen binnen en buiten Europa.
www.jeugddienstdonbosco.be
Een bijzonder aandachtspunt van de Jeugddienst Don Bosco is de ondersteuning van de speelplaatsanimatie in de scholen. Hierover vind je alle informatie terug op www.speelplaatsanimatie.be.

Smartschool is het elektronische platform dat door de pedagogische begeleiding van de salesianen van Don Bosco gebruikt wordt om intern te communiceren en om de personeelsleden, de werkgroepen en de teams in de scholen te ondersteunen.
dboc.smartschool.be