วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย