การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่1

(คอมพิวเตอร์)

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย