Welcome to District 219!

Niles West New Teacher Mentor Committee

New Teacher Mentor Committee Members:

  • Chris Schwarz (Social Studies) x2862 chrsch@d219.org

  • Ann Wiberg (Special Education) x2890 annwib@d219.org

  • DJ Kosiba (Social Studies) x2585 dankos@d219.org

  • John Zilewicz (Fine Arts) x2632 johzil@d219.org

  • Britt Czupryna (Science) x2773 briczu@d219.org