Marek Szykuła‎ > ‎

Promowane prace dyplomowe / Supervised diploma theses

6. (master) Michalina Dżyga, 2018.
Automaty synchronizowalne o ekstremalnych własnościach / Synchronizing automata with extremal properties.

5. (bachelor) Maksymilian Mika, 2018.
Game Manager dla języka Regular Boardgames / Game Manager for Regular Boardgames.

4. (bachelor) Aleksander Łukasiewicz, 2017.
Program grający w Crazyhouse / Crazyhouse playing program.

3. (bachelor) Robert Ferens, 2016.
Złożoność języków regularnych bez prefiksów i sufiksów / Complexity of regular bifix-free languages.

2. (bachelor) Tomasz Jurkiewicz, 2016.
Aplikacja do analizowania automatów synchronizowalnych / An application for analyzing synchronizing automata. [the program in Java]

1. (bachelor) Jakub Sutowicz, 2016.
Translator języka Simplified Boardgames do Game Description Language / Simplified Boardgames to Game Description Language Translator.