Marek Szykuła‎ > ‎

Promowane prace dyplomowe / Supervised diploma theses

4. (bachelor) Aleksander Łukasiewicz, 2017.
Program grający w Crazyhouse / Crazyhouse playing program.

3. (bachelor) Robert Ferens, 2016.
Złożoność języków regularnych bez prefiksów i sufiksów / Complexity of regular bifix-free languages.

2. (bachelor) Tomasz Jurkiewicz, 2016.
Aplikacja do analizowania automatów synchronizowalnych / An application for analyzing synchronizing automata. [the program in Java]

1. (bachelor) Jakub Sutowicz, 2016.
Translator języka Simplified Boardgames do Game Description Language / Simplified Boardgames to Game Description Language Translator.