COVIC.JSC

Hệ thống Thông tin Địa lý

 • Tác giả Hệ thống phần mềm Tích hợp toàn diện Thiết kế quy hoạch GIS+Plan;
 • Tác giả giải pháp bản đồ điện tử e-CityMap
 • Chuyên gia hàng đầu về GIS (Hệ thống Thông tin Địa lý) thế hệ 4.0 trong thiết kế và quản lý quy hoạch, thích ứng với các chương trình quốc gia về Chính quyền Điện tử và Đô thị Thông minh.

Quy hoạch

 • Từ 2004;
 • Chứng chỉ Chủ nhiệm Quy hoạch Hạng I;
 • Giấy phép Quy hoạch Hạng II;
 • Giấy phép Khảo sát địa hình Hạng II;
 • Công nghệ hàng đầu GIS+Plan 4.0;
 • Kinh nghiệp hợp tác quốc tế phong phú.

Tư vấn- Xây dựng

 • Từ 2004;
 • Chứng chỉ Chủ nhiệm Thiết kế Hạng I;
 • Giấy phép Thiết kế Dân dụng Hạng II;
 • Giấy phép Thiết kế HTKT Hạng III.