4. Modalitats Batxillerat 2023-2025

MATÈRIES COMUNES


                                                                     PRIMER CURS                     SEGON CURS

         LOMLOE                                      LOMLOE

Llengua catalana i literatura I i II                                       2 hores                                2 hores

Llengua castellana i literatura I i II                                   2 hores                                2 hores

Llengua estrangera I i II                                                          3 hores                                3 hores

Filosofia                                                                                           2 hores

Història de la Filosofia                                                                                                            2 hores

Història                                                                                                                                            3 hores

Educació Física                                                                            2 hores

Tutoria                                                                                              1 hora                                 1 hora

Treball de Recerca

 MATÈRIES DE MODALITAT

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MATÈRIA OBLIGATÒRIA

Matemàtiques I - II

HUMANITATS I CCSS

MATÈRIA OBLIGATÒRIA

Matemàtiques CCSS  I - II

ARTS P. , IMATGE I DISSENY

MATÈRIA OBLIGATÒRIA

Dibuix artístic I - II

MATÈRIES A ESCOLLIR

Física I - II

Tecnologia I - II

Química I - II

Biologia I - II

MATÈRIES A ESCOLLIR

Economia I - II

Història M. Contemporani  I 

Geografia  II

MATÈRIES A ESCOLLIR

Cultura Audiovisual  I

Projecte Artístic I

Fonaments Arts. II

Disseny II

Matèries Optatives Anuals 

Francès  I - II

Alemany  I - II

Psicologia  I 

ODS  II

Optatives Trimestrals:  Franja 2

Per projectes. Trimestres Independents entre si. Cada trimestre objectius diferents.

Creativitat, Acció, Servei (CAS- PS) - Religió

Creació Literària

Disseny 2D - 3D

Creació Literària

Disseny 2D - 3D

Optatives Trimestrals:  Franja 3

Per projectes. Trimestres Independents entre si. Cada trimestre objectius diferents.

Comunicació Audiovisual

Robòtica

Reptes Científics

Comunicació Audiovisual

Robòtica

Reptes Científics

Comunicació Audiovisual

Robòtica

Reptes Científics