บทเรียนออนไลน์

วัตถุประสงค์

           เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ทุกที่ ทุกเวลา

คำชี้แจง

          1.  ก่อนทำบทเรียนออนไลน์ ท่านสามารถศึกษาเอกสารความรู้ในเรื่องที่ท่านสนใจ ทางเมนูด้านซ้ายมือของเว็บไซต์ หรือตามลิงค์ที่เชื่อมโยงในบทเรียนออนไลน์

          2.  ข้อสอบแต่ละชุดมีประมาณ 10-15 ข้อ เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถดูคะแนนได้ทันที

          3.  เกณฑ์การรับเกียรติบัตร ต้องทำข้อสอบผ่าน ร้อยละ 80 

ขั้นตอนการรับเกียรติบัตร รับได้ 2 ทาง ดังนี้

          1.  สามารถรับเกียรติบัตรตาม e-mail ที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ (รอประมาณ 30 วินาที) 

          2.  สามารถรับเกียรติบัตรผ่านลิ้งค์ ตรวจสอบเกียรติบัตร ในแต่ละหลักสูตร ทางด้านซ้ายมือของเว็บไซต์

รวมลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

รวมลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

รายชื่อบทเรียนออนไลน์