บทเรียนออนไลน์

วัตถุประสงค์

           เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ทุกที่ ทุกเวลา
คำชี้แจง

          1.  ก่อนทำบทเรียนออนไลน์ ท่านสามารถศึกษาเอกสารความรู้ในเรื่องที่ท่านสนใจ ทางเมนูด้านซ้ายมือของเว็บไซต์ หรือตามลิงค์ที่เชื่อมโยงในบทเรียนออนไลน์
          2.  ข้อสอบแต่ละชุดมีประมาณ 10-15 ข้อ เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถดูคะแนนได้ทันที
          3.  เกณฑ์การรับเกียรติบัตร ต้องทำข้อสอบผ่าน ร้อยละ 80 
ขั้นตอนการรับเกียรติบัตร รับได้ 2 ทาง ดังนี้
          1.  สามารถรับเกียรติบัตรตาม e-mail ที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ (รอประมาณ 30 วินาที) 
          2.  สามารถรับเกียรติบัตรผ่านลิ้งค์ ตรวจสอบเกียรติบัตร ในแต่ละหลักสูตร ทางด้านซ้ายมือของเว็บไซต์


รวมลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร


รายชื่อบทเรียนออนไลน์
https://forms.gle/RULvPupWGRf3DV8y6https://forms.gle/VZaPW8NbixNjCFCF6https://forms.gle/3ddtocUgghSb9tX67https://forms.gle/VZUc4zpemCmkQ9Ub9

https://forms.gle/3vBeuKzBndN6xub56
https://forms.gle/Xo9geDGjjEjNgFhu5


https://forms.gle/QWAx1fh9je19F62b6

https://forms.gle/WwQ55FoWVn1bLxPB6https://forms.gle/FtopvsS97A6xUZdi7
https://forms.gle/endU7dTF2wCZzyWD7https://forms.gle/afNT63f4PmUGi8LU7
แบบทดสอบโรงเรียนสุจริต
https://forms.gle/1RGshDYXGAqNYFFu6https://forms.gle/YX9qLRL3twLCCy8J7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4FxM5Z-FHmJAHmY5Koi50ChN-hz44LY2cotrPRmv9MHQF6g/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflV0ZGRlcfMIWY0iFrAraze7DwY6PcvZD2Jv61XKwlOMtiXA/viewform


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Gt0_rqSA6Wbrz7txOWlrXTEwillYhK3n3GI5p2ASMhPkIg/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_PIqw5chLSWiGbCPDes1n5YrgdNjQY00NeZ5RFmo4gij9iA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecUdw2HoMQgxSi7aU2O0l-133A0Hj1G4XR9SXqDFkfIyH1UQ/viewformhttps://forms.gle/gY91heR88w443zNg6


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecUdw2HoMQgxSi7aU2O0l-133A0Hj1G4XR9SXqDFkfIyH1UQ/viewformhttps://forms.gle/JFA2Zp7mi8J22G9R8
https://forms.gle/kweJadA38AH5sT4L6https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNJNe5nUBY57w1-KxxTWex6XX52-pImp4jjTrIIC1XCOXQ-g/viewform


ข่าวสารด้านการศึกษา

ข่าวการศึกษา