POLITICA DE COOKIES

CAT |  ES  |                

1. CCOO Catalunya informa sobre l'ús de les cookies a les seves pàgines web.

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip en accedir a una pàgina web. Són eines que tenen un paper essencial per a la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre uns altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari i millorar el servei ofert.

2. Tipus de cookies

En la següent guia sobre l'ús de cookies de l'Agència de Protecció de Dades es detallen els diferents tipus de cookies. Segons qui sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les cookies i tracti les dades que s'obtinguin es poden distingir dos tipus: cookies pròpies i cookies de tercers.

A més les cookies poden ser tipificades:

3. Cookies utilitzades per CCOO Catalunya

A continuació s'identifiquen les cookies que estan sent utilitzades en diferents webs així com la seva tipologia i funció:

CCOO Catalunya utilitza Google Analytics, un servei d'anàlisi web desenvolupat per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 4 cookies d'aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d'anàlisi. Pot trobar més informació sobre aquest tema i inhabilitar l'ús d'aquestes cookies en www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

En cap cas s'obté informació sobre les dades personals de l'usuari, garantint la tutela de la privadesa de les persones que naveguen per la web. La informació que s'obté té una finalitat estrictament estadística: nombre d'usuaris que accedeixen a la web, nombre de pàgines vistes, freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l'operador que presta el servei, l'idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita oferir un millor i més apropiat servei per part de CCOO Catalunya.

CCOO Catalunya utilitza Zopim, un servei que permet un xat per donar suport i resoldre dubtes de forma directa als treballadors/es, alunmes, aturats/des i usuaris/es de la web en general. Zopim fa servir una cookie per identificar l'usuari de Zopin internament i saber les seves preferències quant a l'ús del mòdul intern de Zopim. Aquestes cookies ens faciliten el suport als usuaris de la web i saber els xats previs que hem realitzats. Política de privacidad de zopim.

CCOO Catalunya utilitza la cookie de Twitter que usa quan posem el botó per compartir continguts en la web, i que serveix com un nom de connexió a Twitter únic. En molts continguts de CCOO Catalunya, vam mostrar una barra per compartir els continguts en les xarxes sòcials.

CCOO Catalunya utilitza YouTube per allotjar contingut de vídeo. Quan visites una pàgina a la nostra web que conté un video incrustat de YouTube, YouTube crea cookies propis. Utilitzem els serveis de YouTube per a la comoditat dels nostres visitants. Pots consultar la política de privadesa de Google a http://www.google.es/intl/es/policies/ para més informació.

CCOO Catalunya utiliza la cookie de preferències denominada "PREF", aquesta pot emmagatzemar les teves preferències i una altra informació, en concret el teu idioma preferit (per exemple, català), així com el nombre de resultats de cerca que vols que es mostrin per pàgina (per exemple, 10 o 20) i si vols que estigui activat el filtre SafeSearch de Google.

CCOO Catalunya utilitza Blogger en algunes de les seves pàgines, que genera un cookie anomenada "blogger_TID", necessària per conèixer si tens o no una sessió de blogger oberta, que desapareixerà en tancar el navegador. Tal com indiquem en el punt 2 aquesta és una cookie de sessió i expira en tancar-se el navegador.

CCOO Catalunya utilitza cookies de addthis.com  que crea i llegeix en el plugin social en el costat del client amb la finalitat d'assegurar-se que l'usuari veu el recompte actualitzat si es comparteix una pàgina. Aquestes dades de la cookie no es reenvían, però deshabilitar les cookies podria causar un comportament inesperat per als usuaris.

CCOO Catalunya utilitza cookies que detecten si vostè ha iniciat sessió en LinkedIn cada vegada que visiti alguna de les nostres pàgines webs i empren aquesta informació per enviar-li missatges per seguir i compartir sobre LinkedIn. Aquestes cookies també guarden informació d'usuari del tipus adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, operador mòbil i ISP de visitant. Utilitzem aquest complement per facilitar les coses als nostres visitants. Més informació sobre la Política de privadesa de LinkedIn.

CCOO Catalunya utilitza la cookie WP+Cookie+Check de Wordpress per emmagatzemar la informació necessària per al registre, la identificació i l'accés als diferents Blogs.

4. Acceptació de la Política de cookies

CCOO Catalunya mostra informació sobre la seva Política de cookies a qualsevol pàgina de la web amb cada inici de sessió. Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

Acceptar cookies: No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina de CCOO Catalunya durant la present sessió.

Tancar: S'oculta l'avís a la present pàgina. Si continua navegant, considerem que accepta l'ús de les cookies.

Modificar la seva configuració: Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de CCOO Catalunya i modificar la configuració de la seva navegació. Però això no evitarà que es mostri l'avís sobre cookies en accedir a noves pàgines de CCOO Catalunya.

5. Com modificar la configuració de les cookies

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de CCOO Catalunya o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador la configuració és diferent, la funció de 'Ajuda" li mostrarà com fer-ho, no obstant això li indiquem els següents enllaços directes amb informació sobre aquest tema:

Internet Explorer , FireFox , Chrome , Safari

CAT  |  ES  |                

1. CCOO Catalunya informa acerca del uso de las cookies en sus páginas web.

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo al acceder a una página web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

2. Tipos de cookies

En la siguiente guía sobre el uso de cookies de la Agencia de Protección de Datos se detallan los distintos tipos de cookies.  

Según quién sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.

Además las cookies pueden ser tipificadas:

3. Cookies utilizadas por CCOO Catalunya

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en diferentes webs así como su tipología y función:

CCOO Catalunya utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web desarrollado por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su navegador podrá observar 4 cookies de este servicio. Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis. Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies en www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

En ningún caso se obtiene información sobre los datos personales del usuario, garantizando la tutela de la privacidad de las personas que navegan por la web. La información que se obtiene tiene una finalidad estrictamente estadística: número de usuarios que acceden a la web, número de páginas vistas, frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita ofrecer un mejor y más apropiado servicio por parte de CCOO Catalunya.

CCOO Catalunya utilitza Zopim, un servicio que permite un chat para dar soporte y resolver dudas de forma directa a los trabajadores/as, alumnos/as, parados/as y usuarios/as de la web en general. Zopim usa una cookie para identificar la persona de Zopin internamente y saber sus preferéncias en cuanto al uso del módulo interno de Zopim.Estas cookies nos facilitan el suporte a los usuarios/as de la web y saber los chats previos que hemos mantenido. Política de privacidad de zopim.

CCOO Catalunya utiliza la cookie de Twitter que usa cuando ponemos el botón para compartir contenidos en la web, y que sirve como un nombre único de conexión a Twitter. En muchos contenidos de CCOO Catalunya, mostramos una barra para compartir el contenido en las redes sociales.

CCOO Catalunya utiliza YouTube para alojar contenido de vídeo. Cuando visitas una página en noestra web que contiene un video incrustado, YouTube crea cookies propios. Utilizamos los servicios de YouTube para la comodidad de nuestros visitantes. Puedes consultar la política de privacidad de Google en http://www.google.es/intl/es/policies/ para més informació.

CCOO Catalunya utiliza la cookie de preferéncias denominada "PREF", esta puede almacenar tus preferéncias y otras informaciones, en concreto tu idioma preferido (por ejemplo, castellano), así como el número de resultados de búsqueda que quieres que se muestre por página (por ejemplo, 10 o 20) y si quieres que esté activado el filtro SafeSearch de Google.

CCOO Catalunya utiliza Blogger en algunas de sus páginas, que genera un cookie denominada "blogger_TID", necesaria para conocer si tienes o no una sesión de blogger abierta, que desaparecerá al cerrar el navegador. Tal como indicamos en el punto 2 esta es una cookie de sesión y expira al cerrarse el navegador.

CCOO Catalunya utiliza cookies de addthis.com  que crea y lee en el plugin social en la parte del client con la finalidad de asegurarse que el usuari ve el recuento actualizado si se comparte una página. Estos datos de la cookie no es reenvían, pero deshabilitando la cookie podría causar un comportamiento inesperado para los usuarios.

CCOO Catalunya utiliza cookies que detectan si usted ha iniciado sesión en LinkedIn cada vez que visita alguna web nuestra y complementa esta información para seguir y compartir sobre LinkedIn. Estas cookies también guardan información de usuario del tipo dirección IP, tipo de navegador, sistema operativo, operador mòbil e ISP de visitante. Utilizamos este complemento para facilitar a nuestros visitantes su uso. Más información sobre la Política de privadesa de LinkedIn

CCOO Catalunya utiliza la cookie WP+Cookie+Check de Wordpress para almacenar la información necesaria para el registro, la identificación y acceso a los Blogs.

4. Aceptación de la Política de cookies

CCOO Catalunya muestra información sobre su Política de cookies en cualquier página de la web con cada inicio de sesión.

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

Aceptar cookies.  No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página de CCOO Catalunya durante la presente sesión.

Cerrar.  Se oculta el aviso en la presente página. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de las cookies.

Modificar su configuración.  Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer la Política de cookies de CCOO Catalunya y modificar la configuración de su navegación. Pero esto no evitará que se muestre el aviso sobre cookies al acceder a nuevas páginas de CCOO Catalunya.

5. Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de CCOO Catalunya o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En cada navegador la configuración es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo, no obstante le indicamos los siguientes enlaces directos con información al respecto:

Internet Explorer , FireFox , Chrome , Safari