ข้อมูลอาคารเรียน-อาคารประกอบ-และสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม    อำเภอเชียงของ    จังหวัดเชียงราย    สพม. เขต 36

 1 จำนวนอาคารเรียน

ที่

รูปแบบอาคารเรียน

มีจำนวน  หลัง

จำนวนห้องเรียน

จำนวนห้องเรียนพิเศษ

จำนวนห้องบริการอื่นๆ

1

อาคาร  106 

1

4

-

2

2

อาคาร  216 ล 

ปรับปรุง 29

1

10

7

1

3

อาคาร  213  เอ

1

5

2

2

 

 

 

 

 

 

 

2 จำนวนอาคารเอนกประสงค์  และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ที่

อาคารประกอบ 

และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

มีจำนวน

ตามเกณฑ์ควรมี

สรุป

ขาด / เกิน

หมายเหตุ

1

อาคารฝึกงาน

2

2

-

 

2

โรงอาหาร

1

1

-

 

3

หอประชุม

1

1

-

 

4

อาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้งไร้โครงสร้าง

-

-

-

 

5

บ้านพักครู (แบบแฟลตและหลัง)

3

-

-

 

6

บ้านนักการภารโรง (แบบหลัง)

-

-

-

 

7

บ้านนักการภารโรง (แบบแฟลต)

-

-

-

 

8

ห้องน้ำห้องส้วม (ที่)

26

13

+13

 

9

ศาลากองอำนวยการ

1

-

-

 

 

สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

 

 

 

 

1

สนามบาสเกตบอล

1

2

-1

 

2

ถังน้ำขนาดความจุ 3.3 ลบ.. และ ฝ.33

2

2

-

 

3

สนามฟุตบอล

1

1

-

 

4

ลานกีฬาอเนกประสงค์

3

3

-