“ร้อยดวงใจ สานสายใยพี่น้องเหลืองดำ”
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 นายเดชา จินะพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ สานสายใยพี่น้องเหลืองดำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจซึ่งกันและกัน
 
 
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 

จัดพิธีต้อนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คนปัจจุบัน 

คือ นายบรรทม  รวมจิต 

โดยมี นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

และนายทัศนัย  สุธาพจน์ 

นายอำเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย 

เป็นประธานในพิธี

 
 ในวันพฤหัสบดี  ที่ 18 พฤษภาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ต้อนรับนายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะ นายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้บริหารโรงเรียนในเขตอำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผู้ปกครองนักเรียน และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายบรรทม  รวมจิตร ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

 


กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประจำปีการศึกษา 2560 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 
  
 


ผ้าป่าศิษย์เก่า 
"เหลือง - ดำ คืนถิ่น"
ประจำปี 2560
 
กิ
  รรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2560


ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560

สมัครเรียนพร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน 

ที่ห้องวิชาการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
 เรียนเชิญ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม (วิทยาประชาสรรค์) ร่วมกิจกรรม "เหลือง-ดำ คืนถิ่น 60" เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ และ ร่วมกันทำบุญ ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนและพัฒนา กิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าและกิจกรรมของโรงเรียน 
ในวันที่ 14 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

ลงทะเบีนเข้ามร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ที่นี่
รายชื่อศิษย์เก่าที่ลงชื่อร่วมกิจกรรมแล้ว ที่นี่

แจ้งความประสงค์/ขอรับซองผ้าป่าได้ ที่นี่

ประสงค์โอนเงินร่วมทำบุญฯ ได้ ที่นี่

แจ้งชื่อ อดีต ผู้บริการ ครู บุคลากร ฯ 
ที่ประสงค์ให้ท่านรวมกิจกรรมปีนี้ ที่นี่


ดูรายชื่อ อดีต ผู้บริการ ครู บุคลากร ฯ 

ที่ประสงค์ให้ท่านรวมกิจกรรมปีนี้ ที่นี่

 


ติดตามกิจกรรมอื่น ๆ ได้ ที่นี่


ข่าวการศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.

 

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม