รรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ประจำปีการศึกษา 2560


ระหว่างวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560

สมัครเรียนพร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน 

ที่ห้องวิชาการโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
 เรียนเชิญ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม (วิทยาประชาสรรค์) ร่วมกิจกรรม "เหลือง-ดำ คืนถิ่น 60" เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ และ ร่วมกันทำบุญ ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนและพัฒนา กิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าและกิจกรรมของโรงเรียน 
ในวันที่ 14 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

ลงทะเบีนเข้ามร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ที่นี่
รายชื่อศิษย์เก่าที่ลงชื่อร่วมกิจกรรมแล้ว ที่นี่

แจ้งความประสงค์/ขอรับซองผ้าป่าได้ ที่นี่

ประสงค์โอนเงินร่วมทำบุญฯ ได้ ที่นี่

แจ้งชื่อ อดีต ผู้บริการ ครู บุคลากร ฯ 
ที่ประสงค์ให้ท่านรวมกิจกรรมปีนี้ ที่นี่


ดูรายชื่อ อดีต ผู้บริการ ครู บุคลากร ฯ 

ที่ประสงค์ให้ท่านรวมกิจกรรมปีนี้ ที่นี่

 


ติดตามกิจกรรมอื่น ๆ ได้ ที่นี่


ข่าวการศึกษา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.

 

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม