Talentarbejdet på Borupgaard - BOAG+

Kontakt: Peter Sjøholm sj@boag.nu Talentkoordinator på Borupgaard

Vision

I aftaleteksten til den nye gymnasielov for STX  står der bl.a. i §28 Stk. 2. Institutionens leder sikrer, at undervisningen tilrettelægges, således at eleverne gennem hele uddannelsen møder variation og progression i arbejdsformerne, og således at alle elever uanset social baggrund udfordres og trives fagligt, med henblik på at de bliver så dygtige, som de kan. Institutionen skal sikre tilbud til elever med særlige behov og elever med særlige talenter.

I §19 Stk. 8. står: Hovedparten af undervisningstiden, jf. stk. 4-7, er fordelt på de enkelte fag og undervisningsforløb, herunder studieretningsprojektet og studieområdeprojektet. I undervisningstiden indgår herudover en pulje for den enkelte elev på 130 timer i uddannelserne til almen og merkantil studentereksamen, dog 100 timer i den 2-årige uddannelse, og på 150 timer i uddannelsen til teknisk studentereksamen, hvorfra institutionens leder kan fordele timer til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleven vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer eller særlige talentindsatser.
BOAG's talentstrategi og talenttilbud har til formål at støtte gymnasiets talentfulde elever i at udvikle deres potentiale.

Samtidig giver BOAG's talentudbud mulighed for læring og udvikling, der kan have en positiv afsmittende effekt på den øvrige undervisning på gymnasiet.

BOAG har særskilte tilbud til elever med særlige evner indenfor et eller flere af skolens fagområder – elever som samtidig har lyst og vilje til at yde en særlig indsats.

Hvad kendetegner et talent:

·      Elever som har særlige forudsætninger inden for et eller flere områder

·      Elever som har lysten og viljen til at yde en særlig indsats

·      Elever som har mulighed for at blive blandt de bedste, hvis potentialet stimuleres

Talentudvikling er i udgangspunktet henvendt til eleven med et særligt talent, men har samtidig til formål at skabe et fagligt talentfællesskab, der er med til at øge motivationen og fjerne følelsen af at stå alene.

BOAG's talenter spottes af lærerne, men man kan også selv melde sig alt efter hvilket program/workshop eller konkurrence der er tale om. Se links ved de forskellige talentudbud.

   
http://www.sciencetalenter.dk/da/
http://ungetalenter.dk/frontpage
http://cambridgeinstitute.dk/
http://ungeforskere.danishsciencefactory.dk/
http://forskerspirer.ku.dk/
http://www.biotechacademy.dk/Camp/Camp-2015
http://ida.dk/sciencecup
http://www.teamdanmark.dk/