eBroker tBills

eBroker tBills je aplikacija namijenjena direktnim članovima Banjalučke berze i koristi se za tržište trezorksih zapisa Republike Srpske.

Aplikacija je web orijentisana, što znači da korisnici ne instaliraju nikakav poseban softver na svoj računar, dovoljan je Internet preglednik (https protokol).

Za optimalne performanse mogu se koristiti zadnje verzije Internet preglednika nove generacije kao što su:
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Safari
Preporučuje se korišćenje posljednje verzije Google Chrome Internet preglednika koji omogućuje najbolje performanse.
Internet preglednik Internet Explorer nije podržan.

Za pristup aplikaciji korisniku su potrebni pristupna adresakorisničko ime, lozinka i odgovarajući sigurnosni sertifikat.

Izgled aplikacije je sličan Windows-ovom interfejsu, pa se korisnici mogu veoma brzo priviknuti na rad.
Neki od prepoznatljivih elemenata su:
  • Start meni (lijevi donji ugao prozora);
  • Radna traka (taskbar);
  • Rad sa prozorima (mogućnost otvaranja više istih/različitih prozora, njihovog raspoređivanja, zatvaranja, minimiziranja i slično) i sl.

eBroker tBills aplikacija je organizovana na način da se svi osnovni prozori (koji su prikazani u uputstvu) mogu otvoriti na dugme Start.
Ostale opcije i prozori se mogu otvoriti ili izborom iz trake menija u prozoru ili desnim klikom miša na izabrani red osnovnog prozora.
Tipka F11 na tastaturi služi za prikaz aplikacije preko cijelog ekrana.