HITZALDIEN LABURPENA / RESUMEN DE LAS CHARLAS

Lectura, comprensión y aprendizaje

Isabel Solé.

Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona.

 

La lectura es una fascinante actividad humana que nos permite, entre otras cosas, acceder a la información y transformarla en conocimiento. Sin duda, los profesores de todas las áreas y disciplinas están interesados en que sus estudiantes puedan comprender y aprender. Sin embargo, muchos leen, pero no aprenden, o lo hacen de forma superficial.

En la conferencia analizaremos las relaciones entre comprensión y aprendizaje, deteniéndonos en las posibilidades de la lectura estratégica para lograr un aprendizaje profundo y perdurable. Ello nos conducirá a la necesidad de intervenir educativamente, desde todas las áreas y a lo largo de toda la escolaridad, alrededor de tareas que promuevan este tipo de lectura.


PISA Y PIRLS: más allá de la lectura.

Francisco Luna y Arrate Egaña, 

ISEI / IVEI

Tanto la evaluación internacional PISA, impulsada por la OCDE y dirigida a alumnado de 15 años, como la evaluación PIRLS, promovida por la IEA para alumnado de 4º de E. Primaria, pretenden identificar y comparar el nivel de competencia en comprensión lectora de los países  más avanzados del mundo. Ambas evaluaciones, por lo tanto, señalan cuáles son los aspectos que internacionalmente se consideran los elementos básicos de esta competencia.

Esta ponencia se dividirá en dos partes: en la primera, mostraremos cuáles son las dimensiones y aspectos básicos que estructuran y definen el enfoque de la lectura en PISA y PIRLS, así como su vinculación con el currículo actualmente vigente en nuestra comunidad.

En la segunda parte, expondremos algunas de las conclusiones y propuestas más importantes que nos aportan ambas evaluaciones para la mejora de la comprensión lectora en estos niveles y reflexionaremos sobre las limitaciones de este tipo de mediciones y la necesidad de basar los procesos de enseñanza aprendizaje en las evidencias de la investigación educativa.

 

 PISA ETA PIRLS: irakurmenetik harago

Francisco Luna eta Arrate Egaña, 

ISEI / IVEI

 

PISAk zein PIRLSek irakurmeneko konpententzia-maila ezagutu eta konparatu nahi dute. ELGAk sustatutako nazioarteko ebaluazioa da PISA, 15 urteko ikasleei zuzendua; aldiz, PIRLS Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleentzat sortu zuen IEAk. Bi ebaluazioek adierazten dute zeintzuk diren konpetentzia horren oinarrizko alderdiak, nazioartean aintzat hartzen direnak.

Emanaldi hau bi zatitan banandu dugu: lehendabizikoan aztertuko ditugu PISA eta PIRLS ebaluazioek irakurmenari dagokionez deskribatzen eta antolatzen dituzten dimentsioak eta oinarrizko ezaugarriak; gainera, aipatuko dugu zein lotura duten gure erkidegoan indarrean dagoen curriculumarekin.

Bigarren atalean, bi ebaluazio horietatik eratorritako ondorio eta proposamenik garrantzitsuenak azalduko ditugu, maila horietako irakurmena hobetzen lagun dezaketen heinean. Bestalde, ebaluazio mota hauen mugen inguruan hausnartuko dugu. Azkenik, ikas-irakas prozesua hezkuntza-ikerkuntzaren ebidentzietan oinarritu beharra nabarmenduko dugu.Irakur-gai-tasuna, Irak ur-garri-tasuna

Joseba Ibarra

Berritzegune Nagusia


Ikasle guztiek garatu behar dute irakurtzeko konpetentzia. Gizartean dugun aniztasuna eskolan islatzen da eta, irakurtzeko gaitasunari dagokionean ere, erantzun egokia eman behar zaio aniztasun horri. Hartara, testuak irakurtzeko eta ulertzeko gaitasuna (irakurgaitasuna) garatzeko teknika eta estrategia batzuk izango ditugu hizpide atal honetan, elkarreraginean oinarritutakoak batez ere.
Zenbait ikaslek, ordea, jarraipen hurbilagoa, laguntza berariazkoa, behar izaten dute eta, kasu horietan, testuaren irakur-garritasunari erreparatu behar zaio.

Azalpen labur honetan, adibide batzuk aipatuko dira bi ikuspegi hauetatik: batetik, irakurleak garatu beharreko gaitasuna jorratzeko; eta, bestetik, testuak izan ditzakeen zenbait oztopo gainditu eta leuntzeko.