หน้าแรก


                                                                                                                                       สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองบริหารศูนย์รังสิต และชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี ร่วมสืบสานประเพณี จัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ หอพระพุทธธรรมทิฐิศาสดา มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 

สภาพนักงานฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานในด้านต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานฯ จัดโครงการสภาฯสัญจรพบประชาคมพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อแนะนำพันธกิจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสภาฯ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ มธ.ศูนย์ลำปาง  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมหารือด้านสวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 61 ณ อาคารโดมบริหาร มธ. ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้ความรู้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  โดยมี นางสาวศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์ ร่วมเป็นวิทยากรหลัก เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

10 เมษายน 2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญประชาคมธรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรและสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เริ่มงานเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ หอพระพุทธธรรมฐิติศาสดา มธ.ศูนย์รังสิต มีรางวัลชุดแต่งกายย้อนยุคในงานด้วย

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1089643607845482&id=100003995603209

>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย