หน้าแรก


                                                                                                                                       แสดงความยินดี
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดี
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 57 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพนะเกียรติ  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญานเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ให้การต้อนรับ
ผศ.ปราณิศา บุญค้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน พร้อมด้วยนายสิทธิชัย พันเศษ ประธานและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562 ณ มธ. ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยมอบเงิน
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ครบรอบ 3 ปี
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสภาพนักงานฯมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ถวายเทียนจำนำพรรษา
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ สำนักสงฆ์พุน้ำร้อน  และเงินทำบุญ 100,195 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ข้าวสารอาหารแห้งและเงิน 30,000 บาท แก่โรงเรียนโรตารี 1 บ้านพุน้ำร้อน จ.ราชบุรี ขอขอบคุณชมรมธรรมศาสตร์นครปฐม ที่ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองคณะบุคลากรธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2562 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
  >>>กิจกรรมอื่นๆ 
  

20-21 สิงหาคม 2562 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรม "การทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ" เพื่อใช้ขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.ศูนย์รังสิต >>>ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดศึกษาดูงาน "โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ" สำหรับบุคลากร ณ จ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เดินทาง 6-7 ตุลาคม 2562 สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 1996-7 รับ 40 คน


ประกาศผลงานบุคากรสายสนับสนุนดีเด่นแห่งชาติ
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 >>>รายละเอียด

เอกสารประกอบการเสวนา โครงการสภาพนักงานพบประชาคมสายสนับสนุนเรื่องการขอกำหนดระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการโดย นายกฤตยชญ์ กุลวัฒน์ 
กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ มธ. 20 มีนาคม 2562 ณ อาคาร บร3 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น


หลักเกณฑ์และอัตราเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทน


>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย