activities

ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19(COVID-19)>>> รายละเอียด

📌 แนะนำคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 3 วาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2563-9 ตุลาคม 2565>>>รายละเอียด

กิจกรรม

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต >>>ดูคลิปย้อนหลัง

เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน 35 ผลงาน และโปสเตอร์ 38 ผลงาน เพื่อการเผยแพร่ จากงานสัมมนาวิชาการสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จัดโดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถสืบค้นและอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ >>>รายละเอียดผลงาน

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่สายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บริหารของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย และสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) เพื่อบูรณากิจกรรมด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ตึกโดม มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริการ 2) ด้านการบริหาร 3) ด้านวิชาชีพ 4) ด้านงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

>>>หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

>>> แบบฟอร์มการเสนอประวัติและผลงาน

ภาพนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ส่งผลงานและร่วมกิจกรรมดารสัมมนาวิชาการสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “ทิศทางการบริหารสายสนับสนุนวิชาการให้ก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น” 25 พ.8.65 เวลา 09.00-15.00 น ณ ห้องประชุม 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา>>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน มธ.ทุกประเภท รวมทั้ง บุคลากร รพธ.ร่วมทำแบบสำรวจระดมความคิดเห็นด้านการพัฒนาความรู้และสวัสดิการที่จำเป็นในการทำงานในธรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป >>>กรอกแบบสำรวจ

5 เมษา วันศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวานพุ่มการศึกษาน้อมรำลึก ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการสถาปนา และจัดสร้างหอพระและพระพุทธธรรมศาสดาประชานาถ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง งานได้ผล คนเป็นสุข >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ในโอกาสครบรอบ ๗ ปี แห่งการสถาปนา ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรือง งานได้ผล คนเป็นสุข

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ติดตามความก้าวหน้าการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ครั้งมี่ 4 พูดคุยในประเด็นสำคัณที่มักเป็นข้อผิดพลาดในการทำผลงานเพื่อยื่นขอตำแหน่งชำนาญการ มีบุคลากรเข้าร่วม 35 คน เมื่อ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น.ผ่านระบบ ZOOM >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๓๒ ปี แห่งการก่อตั้ง ขอให้กิจการเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/64 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 มีวาระสำคัญที่ยังคงเน้นในด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรม “ผู้ประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ” โดยมี ดร.วรพล วิแหลม เป็นวิทยากร มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม 27 คนเมื่อ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom น. >>> ดูคลิปย้อนหลัง

โครงการจัดอบรม "ผู้ประเมินผลงานเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ" โดยมี ดร.วรพล วิแหลม เป็นวิทยากร เมื่อ 24 มิถุนายน 2564

>>>ดูคลิปย้อนหลังภาคเช้า

>>>ดูคลิปย้อนหลังภาคบ่าย

สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมผู้ประเมินผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยมี ดร.วรพล วิแหลม เป็นวิทยากร มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรม 32 คน เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00น.ผ่านระบบ ZOOM >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมและรับฟังออนไลน์ ในโครงการอบรม “ผู้ประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ” 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ประเมินผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน(อ่านเล่ม)​ เพื่อใช้เสนอเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ” ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)​ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. >>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมกรรมการสภาพนักงานฯ ร่วมเป็นอาสาสมัครเสริมทีมกับบุคลากร รพธ. เพื่อช่วยแบ่งเบาการดูแลประชาชนที่มารับวัคซีน เมื่อ 8 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์รับวัคซีนยิมเนเซี่ยม 4 มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

4 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (กบค.) และผู้บริหารกองทรัพยากรมนุษย์ พบสภาพนักงานฯ เพื่อหารือในประเด็น “การจัดกลุ่มตำแหน่งงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ” ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ และ Ms.teame >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

24 กุมภาพันธ์ 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดอบรมกรรมการเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการประเมินที่มีมาตรฐาน เมื่อณ ห้องประชุมโดม1 มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ตังอย่างคู่มือปฎิบัติงาน ถอดบทเรียนจากการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่และประเมินต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดย กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย>>> อ่านรายละเอียดคู่มือ

18 มีนาคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้ง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

30 มีนาคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ในโอกาสครบรอบ 52 ปี แห่งการก่อตั้ง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

30 มีนาคม 2564 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสครบรอบ 35 ปี แห่งการก่อตั้ง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม


4 ธันวาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร และวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ครบรอบ ๓๓ ปี >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

14-15 สิงหาคม 2563 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการนอกสถานที่ ประจำปี 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนพันธกิจของสภาพนักงานฯ ปี 2561-2563 ณ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

9 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิชัย พันเศษ ประธานสภาพนักงานฯ ร่วมวงเสวนา "ปิ่นโตกอบกู้โลกได้อย่างไร?" เพื่อร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100​ ปี มธ.ศูนย์รังสิต >>>รับชมวิดีโอย้อนหลัง

ข่าวสาร

>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย