หน้าแรก


                                                                                                                                       ประชุมคณะกรรมการ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มธ.ศูนย์รังสิตและระบบทางไกล มธ.ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปางพร้อมกัน >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมสภาพนักงานฯ นัดแรก  
รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ให้เกียรติกล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ ๒ ในโอกาสเปิดประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มธ.ศูนย์รังสิต พร้อมเทเลคอนเฟอเร้นซ์ มธ.ท่าพระจันทร์และศูนย์ลำปาง >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 วางพานพุ่มวันพ่อแห่งชาติ
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยายบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสครบรอบ ๓๑ ปี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ  >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

 แสดงความยินดี 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ในโอกาสครบรอบ ๖๔ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ศูนย์รังสิต >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดี 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดี 
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ในโอกาสทำบุญครบรอบ ๘๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มธ.ท่าพระจันทร์ >>>รายละเอียดเพิ่มเติม
  >>>กิจกรรมอื่นๆ 
  
  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2561 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสร์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประะธานและกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ชุดที่ 2 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

จัดอบรม
24 -25 
กรกฎาคม  2561 สภาพนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำผลงานวิเคราะห์จากงานประจำระดับปฏิบัติการเพื่อยื่นขอระดับชำนาญการ”  ณ ห้อง SC 2038 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต(หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อ)
>>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
>>> เอกสารประกอบการอบรม การเขียนคู่มือ การเขียนผลงานวิเคราะห์
>>> ใบงานฝึกเขียนคู่มือปฏิบัติงานและบัญชีรายชื่อเอกสารตัวอย่าง
>>> แบบประเมินโครงการ
ผู้เข้าร่วมกรุณาดาวน์โหลดเอกสารเตรียมไปเอง ไม่มีเอกสารแจกหน้างาน


>>>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

>>>ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย