เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๘ พรรษา ๒ เมษายน  ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าสู่เว็บไซต์

Enter Website

Thai   |  Eng