SCMVHSS-1979

Shri Cloth Market Vaishnav H S School ( 1979 pass out batch) .

Class 9th

( Photo taken in 1976-77)

2nd row: Anil Kulkarni, NKN1, Narendra Hans,Vijay Nikam, Ashwinee Mishra, Shashi Shekhar Neema, Sudhindra Sharma, Yogendra Sharma, Om Prakhash Malviya, Prakhsh Mangwani, Atul Kulkarni, Shashank Belkhede, Chandraprakash Agrawal, Manoj Vaidya

3rd Row: Pradeep Mathur, Sanjay Gupta, Krishn Kishor Bhageria, Jagdeesh Maheshwari, Ajay Badjatya, Nilesh Jain, Rajeev Sharma,Akbar Pirani, Vijay Badjatya, Kamal gangwal, Sudhir Pendse, Avijit Mitra,Vijay Gupta, Rajesh Majhajan

4th Row: Rajendra Joshi, Suresh Gajwa, Mahesh Sharma, Girish Anand, Pawan Khetkar, Ashok Sengar, Govind Bhatia, Ashish Bhandari (Me), Suresh Mehta, Abhay Kand, Nitin Sarwate, Chaitanya Raghuvanshi

Front Row: Sunil -Tiwari, Hemendra Joshi, Manish Jain, Pradeep Choradia, Satish Jain, Shrikant Shitole, K C Joshi Sir, Rajendra Agrawal, Arun Saharia, Ajay Navlakha, Atul Navlakha, Tejpal Khanna, Ashok Gupta ( Neema)