TYTO WEBOVÉ STRÁNKY VZNIKLY PRO POTĚŠENÍ OKA A DUŠE, 

Z POTŘEBY SDÍLET UMĚLECKÉ POKUSY A KUSY, 

S POCITEM NADĚJE A VIZE V BUDOUCÍ DNY.

25. 5.  2021