Třídní učitelka

Mgr. Olga Cudlínová

Vážení rodiče,

vítám Vás i Vaše děti v novém školním roce 2022/2023. Zde naleznete aktuální informace, které se týkají naší třídy. Nezapomeňte tento web a žákovskou knížku Vašeho dítěte průběžně sledovat.

Těším se na naši pokračující vzájemnou spolupráci.


Listopad

3.11. - Volba povolání (akce ÚP)

10.11. - třídní schůzky

17.11 - státní svátek

23.11. - Prezentace středních škol



UZAVŘENÍ HLAVNÍHO VCHODU - pokračuje do odvolání

V souvislosti s pokračující rekonstrukcí hlavního vchodu je tato přístupová cesta do budovy základní školy do odvolání stále uzavřena. Ke vstupu do školy slouží vchod ze školního dvora.


Říjen

6.10. - Včelí svět Hulice (exkurze)

12.10. - Veletrh středních škol Kutná Hora

24.-25.10. - ředitelské volno

26.-27.10. - podzimní prázdniny

28.10. - státní svátek


UZAVŘENÍ HLAVNÍHO VCHODU

V souvislosti s rekonstrukcí hlavního vchodu naší základní školy bude tato přístupová cesta do budovy od pondělí 17. října zcela uzavřena. Ke vstupu do školy bude sloužit vchod ze školního dvora. Rekonstrukce bude probíhat do konce měsíce října.

http://www.zszruc.cz/uzavreni-hlavniho-vchodu-od-pondeli-17-rijna/

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace k vyhlášení ředitelského volna.

http://www.zszruc.cz/vyhlaseni-reditelskeho-volna/

Kroužky

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace k nabídce kroužků na nový školní rok.

http://www.zszruc.cz/krouzky-na-skolni-rok-2022-2023/

Září

1.9. - zahájení školního roku 2022-2023

2.9. - den s TU a AP

5.9. - výuka dle rozvrhu

10.9. - školní OPENFEST

13.9. - Židé ve Zruči - přednáška ve Spolkovém domě (od 11.00 hod.)

28.9. - Den české státnosti

ŠKOLNÍ KOLEKCE OBLEČENÍ

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace ke znovuotevření e-shopu se školním oblečením.

http://www.zszruc.cz/skolni-kolekce-obleceni-otevreni-e-shopu/

INFORMACE K UŽÍVÁNÍ NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ VE ŠKOLE

Vážení rodiče, v poslední době se mezi žáky na II. stupni objevilo užívání nikotinových sáčků.

Díky snadné aplikaci pod horní či spodní ret nejsou vidět, děti je tudíž mohou konzumovat kdekoliv a kdykoliv. Nejvíce problematická je jejich snadná dostupnost (lze je zakoupit v trafice, na internetu). Nikotinové sáčky patří mezi výrobky, které se užívají jako alternativa kouření. Primárně se používají při odvykání kuřáků a nejsou v žádném případě určeny pro konzumaci dětem. Jejich užívání může vést k závislosti a pro děti představuje nemalé zdravotní riziko. Koncentrace nikotinu v těchto sáčcích je vyšší než u jiných tabákových výrobků, proto zde velmi rychle nastupuje závislost. I při užívání nižších dávek dochází k narušování sliznice v dutině ústní (což je viditelné i pod rtem - bílé a červené skvrny) a k poškození dásní. Při aplikaci nikotinových sáčků mohou mimo jiné nastat následující zdravotní obtíže: bolesti hlavy, podráždění trávicího traktu, nevolnost, zvracení, úzkost, bušení srdce. Při dlouhodobém užívání či jednorázovém spolknutí stoupá riziko otravy, která může vést až k bezvědomí nebo smrti.

Užívání, přechovávání či předávání jakýchkoliv návykových látek je závažným porušením školního řádu. Ve škole jsme začali tento problém řešit. Zároveň se obracíme na Vás a prosíme o větší obezřetnost a spolupráci. Zastavit zneužívání této látky se nám může podařit jen s Vaší podporou. Promluvte se svými dětmi o problematice návykových látek a v případě, že je u nich objevíte, důsledně zasáhněte. V případě dotazů nebo podezření nás neváhejte kontaktovat.

Olga Cudlínová - metodička prevence


Více informací naleznete na: http://www.zszruc.cz/informace-k-uzivani-nikotinovych-sacku-ve-skole/


Školní asistent

Vážení rodiče,


v letošním školním roce se náš školní tým rozrostl o pozici školního asistenta. Školní asistent poskytuje podporu dětem spočívající především v přípravě na vyučování a školní práci, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit žáka, podporuje rozvoj žáka v aktivitách nad rámec školy a jiné. V naší škole máme v současné době 3 školní asistentky. V případě, že byste měli zájem o jejich podporu, kontaktujte prosím třídního učitele pro více informací.

Pozvánka na školní OPENFEST 10.9.2022


Milí rodiče,

první zručský školní OPENFEST pro děti a rodiče je za dveřmi. Proběhne již tuto sobotu 10. září od 14.00 v naší základní škole. Z důvodu předpovědi nepříznivého počasí budou všechna stanoviště uvnitř školy. Níže najdete seznam stanovišť a aktivit společně s jejich umístěním, abyste věděli, na co se můžete s dětmi těšit, a snáze se zorientovali:

 • Fyzika v pokusech (vstupní vestibul)

 • Činnostní učení - tangramy, skládání a hry (třída 2.B, 1. patro, pavilon A)

 • Matematika hrou (třída 3.A, 1. patro, pavilon A)

 • Plackohraní (herna ranní ŠD, přízemí, pavilon B)

 • Kouzelné karty a komunikační aktivita (přípravná třída, přízemí, pavilon B)

 • RoboHry (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Zábava s moderními technologiemi, VOŠ a SPŠ KH (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Výroba antistresových míčků a rozpoznávání emocí (konzultovna týmů duševního zdraví, 1. patro, pavilon B)

 • Výroba mýdel (kuchyňka, přízemí, pavilon D)

 • Tvořivá dílna (třída 5.B, přízemí, pavilon D)

 • Přírodopisné okénko (učebna Př/Ch, přízemí, pavilon D)

 • Zeměpisné okénko (třída 6.A, 1. patro, pavilon D)

 • English with Famous Songs (učebna JaDM, 1. patro, pavilon D)

 • English for kids (učebna JaDV, 2. patro, pavilon D)

 • Sportovní koutek (tělocvična)


Ve vstupním vestibulu bude otevřen nový školní bufet, kde se můžete občerstvit.


Rádi bychom Vás také upozornili, že akce bude fotografována.


Už se na Vás moc těšíme a věříme, že si s námi tento festival hravého učení s dětmi užijete.



Online třídní schůzka se uskuteční v úterý 6.9.2022 od 16.00 hodin přes platformu Google Meet v učebně Český jazyk 9.B 2022-2023.

Na webových stránkách školy v sekci Aktuality byly zveřejněny časy výdeje obědů pro žáky 1. a 2. září.

https://www.zszruc.cz/vydej-obedu-ve-dnech-1-a-2-zari/

Na webových stránkách školy v sekci Aktuality je zveřejněn seznam s cenami pracovních sešitů na nový školní rok.

https://www.zszruc.cz/sesity-pro-ii-stupen-na-skolni-rok-2022-2023/

Na webových stránkách školy jsou zveřejněny informace ředitelky školy k zahájení nového školního roku 2022-2023.

https://www.zszruc.cz/informace-k-zahajeni-noveho-skolniho-roku/