Vítejte na webových stránkách třídy 6. A

Školní rok 2022/2023

Třídní učitelka Ing. Iva Schmidtová

email: iva.schmidtova@zszruc.cz

Vážení rodiče,

vítám Vás i Vaše děti v novém školním roce 2022/2023. Na naše webové stránky třídy 6. A budu postupně vkládat informace týkající se organizace školního roku, školní akce a aktuální informace o školní jídelně.

Prosím, nezapomeňte zároveň sledovat žákovskou knížku Vašeho dítěte.

Těším se na naši vzájemnou spolupráci.

Iva Schmidtová

Změna ceny obědů ve školní jídelně

Dovolujeme si Vás s ohledem na zvýšení cen potravin a služeb upozornit, že na základě vyhlášky 107/2005 Sb. dojde od 1. 3. 2023 ke změně ceny stravného.

Kategorie strávníků:

0. 28,- Kč ( 3 - 6 let)

I. 30,- Kč ( 7 - 10 let)

II. 32,- Kč ( 11 - 14 let)

III. 39,- Kč ( 15 a více let)

Cena oběda pro cizí strávníky ………….. 97,- Kč

Limit inkasa pro děti je 1000,- Kč a pro cizí strávníky 2500,- Kč.

Petra Filipová, vedoucí školní jídelny


Pozitivní rodičovství

Dobrý den,

chtěla bych Vás informovat o programu Pozitivního rodičovství Triple P, který bude probíhat ve Zruči nad Sázavou. Program Triple P je vědecky ověřená strategie na podporu rodin, která pomáhá rodičům zlepšit jejich rodičovské dovednosti a vybudovat pozitivní vztahy se svými dětmi. Tento program učí rodiče dovednostem potřebným ke zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémům při jejich výchově. Program je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví.

Do programu se mohou přihlásit rodiče, kteří mají děti ve věku do 12 let.

Program je koncipován jako 4x skupinová setkání, 3x individuální telefonáty (případně osobní) a 1x závěrečné skupinové setkání. První skupina proběhne již 26.1.2023 v prostorách NZDM Kotelna, Na Výsluní 719, od 10 do 12 hodin. Další setkání poté 2.2., 9.2.,15.2. a poslední 16.3. na stejném místě.

V případě zájmu či dalších informací, mohou rodiče kontaktovat Bc. Barboru Volfovou, tel.: 771 230 890, nebo mě.


Budeme rádi, pokud informaci o programu rozšíříte mezi své klienty, či rodiče ve škole.


V příloze naleznete některé další informace.


Velice děkuji a přeji Vám hezký den


Eva Tesařová, DiS. | vedoucí služby, sociální pracovnice


+420 602 571 430


eva.tesarova@prostor-plus.cz

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUBUS

Trebišovská 611 | 284 01 Kutná Hora


Prostor plus o.p.s. | Na Pustině 1068 | 280 02 Kolín 2

www.prostor-plus.cz

Mgr. Roman Starý


zástupce ředitelky školy pro společné vzdělávání

výchovný poradce

Základní škola Zruč nad Sázavou

Na Pohoří 575

285 22 Zruč nad Sázavou


tel.: 327 531 189

mob.: 605 432 862

email: roman.stary@zszruc.cz

Adresa odkazu: https://www.zszruc.cz/program-pozitivniho-rodicovstvi-triple-p/

Dobrý den,

ve středu 21. 12. a ve čtvrtek 22. 12. jsou třídy 6. A a 6. B spojeny. Výuka proběhne v 6. B. Posílám rozvrh, dle kterého se bude 6. A a 6. B ve středu a ve čtvrtek učit:

6. ročník:

středa:

1.hodina - Aj - H. Jeřábková, P. Daňková

2. hodina - D - A. Kohoutová

3. hodina - D - A. Kohoutová

4. hodina - F - I. Schmidtová

čtvrtek:

1.hodina - B. Olišarová - Vv

2. hodina - R. Kulík - Vv

Ve čtvrtek bude 3. a 4. hodina jako třídnická. Konec výuky po oba dva dny je v 11:15 hod.

Vánoční besídka je tímto zrušena. Dárečky si žáci předají v úterý 3. ledna 2023 první vyučovací hodinu - tato hodina bude jako třídnická.

S pozdravem

Schmidtová

Dobrý den,


od ledna 2023 bude nově na naší škole fungovat Školní klub. Jedná se o volnočasovou aktivitu primárně pro děti ze sociálně slabých rodin, ale i pro děti z rodin běžných. Školní klub bude fungovat každé úterý a čtvrtek vždy od 12 do 15 hodin ve třídě 3.A . Je určený pro děti z 2. - 6. třídy. Služba bude pro všechny účastníky zcela zdarma.

Na klubu se budeme věnovat:

 • Přípravě na vyučování

 • Sportovním aktivitám, tvoření

 • Základům vaření

 • Zdravému životnímu stylu a správné hygieně

 • Finanční gramotnosti

 • Aktivnímu čtení

 • Trávení času v přírodě

Pokud bude mít někdo z žáků naší třídy zájem tento klub navštěvovat, informujte mě do 16. 12. 2022.


I. SchmidtováUzavření hlavního vchodu

V souvislosti s pokračující rekonstrukcí hlavního vchodu je tato přístupová cesta do budovy základní školy do odvolání stále uzavřena. Ke vstupu do školy slouží vchod ze školního dvora.

Ranní družina bude v herně I. oddělení - přízemí pavilon F.Zastavení sběru starého papíru

S okamžitou platností je od středy 19. 10. zastaven sběr starého papíru.

Došlo k prudkému zhoršení situace na trhu se sběrovým papírem. Papírny odstavují provozy a papír v této době nepřijímají.


Doučování Aj: Helena Jeřábková

6. ročník

Středa 14.00 - 14:45
Uzavření hlavního vchodu - od pondělí 17. října

V souvislosti s rekonstrukcí hlavního vchodu bude tato přístupová cesta do budovy základní školy od pondělí 17. října zcela uzavřena. Ke vstupu do školy bude sloužit vchod ze školního dvora. Rekonstrukce bude probíhat do konce měsíce října.

Ranní družina bude v tomto týdnu v herně I. oddělení - přízemí pavilon F.


Edukativní program o násilí pro 5. a 6. ročníky

Základní škola bude v rámci prevence násilí v pátých a šestých třídách promítat film Zuřivec.  Film je zpracován na základě autentických zážitků dětí, které zažily násilí v blízkých vztazích. Film natočila Anita Killiová podle knihy Gro Dahleové a Sveina Nyhuse. Odborným poradcem filmu byl terapeut Øivind Aschjem,

který pracuje s dětmi a dospělými, kteří zažili domácí násilí, a s lidmi, kteří se násilí dopouštějí.  Děti získají vědomosti o násilí a učí se být empatické ke svým spolužákům, kteří mohou mít nějaké trápení. Zkušenosti z promítání filmu ve školách jsou velmi pozitivní.  Lektoři programu film viděli a získali informace o tom, jak s filmem a dětmi pracovat. Po promítnutí filmu budou s žáky na téma mluvit. Promítnutí a práce s filmem trvá dvě hodiny.  Děti mohou mít potřebu si o filmu promluvit i doma. Rodiče mohou děti vybídnout, aby jim o filmu vyprávěly.

V případě dotazů k programu kontaktujte lektorku Hanu Měkotovou

na tel. 725 322 642.

Základní škola Zruč nad Sázavou

Informace pro rodiče: Adaptační kurz (třídy 6.A, 6.B)

Souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera ……………………………………………………………..………..

zúčastnila ve dnech 5. 10. - 7.10. 2022 adaptačního kurzu

v Rekreačním a sportovním středisku DDM Praha v Podhradí u Ledče nad Sázavou


Předpokládané výdaje: S sebou: • doprava - podle aktuálního ceníku vlaků ◼ svačinky (pokud děti chtějí)

 • ubytování a strava zahrnuje: ◼ kartičku zdravotní pojišťovny

  • ubytování 2x (2 noci) ◼ hygienické potřeby a osobní léky

  • plná penze 2x (5. 10. oběd – 7. 10. snídaně) ◼ peníze na jízdné tam i zpět, kapesné

  • pitný režim ◼ sportovní oděv, obuv, přezůvky

  • místní poplatek ◼ náhradní spodní prádlo

  • lůžkoviny ◼ psací potřeby

  • vytápění chat (v případě zimy)

ORIENTAČNÍ CENA UBYTOVÁNÍ: 900 Kč (bude placeno po ukončení adaptačního kurzu přes školní online pokladnu)

CENA JÍZDENKY PRO 1 ŽÁKA: 2x 16 Kč (2x jednosměrná jízdenka tam a zpět)

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ:

 • ubytování v třípokojových chatách celkem pro 12 osob se společným sociálním zařízením, ledničkou, el. vytápěním, halou a zádveřím

 • v areálu je k dispozici vyhřívaný venkovní krytý bazén

 • možnost opékání špekáčků (ohniště s lavička pro sezení kolem)

 • využití vnitřní klubovny pro společenské hry (hlavní budova)

 • jídelna umístěná v hlavní budově


PROGRAM:

5. 10. 2022

 • odjezd – nádraží Zruč nad Sázavou v 9.09 hod.sraz žáků v 8.50 hod. na nádraží

 • dopoledne → přesun ze zastávky do areálu střediska, ubytování v chatách (povlečení lůžkovin, zabydlení se)

 • oběd

 • společenské hry (klubovna)

 • večeře

 • dle zájmu: míčové hry, zábava na chatách, nocleh

6. 10. 2022

 • snídaně

 • turistika, hry v přírodě (sportovní oblečení, vhodná obuv, oblečení dle předpovědi počasí!!!)

 • oběd

 • míčové hry, příp. návštěva venkovního bazénu; dle zájmu lze vlakem zajet do Ledče nad Sázavou a zahrát si společně bowling (podle zájmu žáků → nutné předem rezervovat dráhy)

 • večeře

 • opékání špekáčků, společenské hry, nocleh

7. 10. 2022

 • snídaně

 • úklid chat, svlečení lůžkovin, balení věcí

 • návrat → odjezd ze zastávky Chřenovice-Podhradí v 10.39 hod. (příjezd na nádraží Zruč nad Sázavou v 11.03 hod.)


DŮLEŽITÉ!!!

Po celou dobu adaptačního kurzu platí zákaz kouření, požívání jakéhokoli alkoholu či jiných omamných látek. Žákům nedoporučujeme s sebou vozit přílišný objem peněz, drahá elektronická zařízení a další cennosti - za případné poškození nebo odcizení nenesou vedoucí kurzu odpovědnost.

Žáci 6.A a 6.B byli řádně poučeni a seznámeni se zásadami bezpečnosti a chování na adaptačním kurzu. V případě porušení stanovených pravidel chování v průběhu adaptačního kurzu a při pobytu v rekreačním zařízení v Chřenovicích-Podhradí (porušení zásad bezpečnosti, zákazu kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, narušování nočního klidu a úmyslné ničení zařízení v objektu) rodiče okamžitě na telefonickou výzvu zajistí odvoz svého syna/dcery z rekreačního střediska.

Zde prosím uveďte alergie, o kterých bychom měli vědět, a informace o pravidelně užívaných lécích:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pozn.: Pokud Vaše dítě na adaptační kurz nepojede, je povinné do žákovské knížky poslat omluvenku - rodinné důvody nebo informaci, že je žák nemocný.Jméno žáka:………………………………………………… Podpis rodičů: ……………………………………………………Kroužky na školní rok 2022-2023

Vážení rodiče, milí žáci, připravili jsme pro Vás zájmové kroužky na školní rok 2022 - 2023.

Kroužky budou otevřeny, pokud se přihlásí nejméně 8 žáků. Cena za jedno pololetí je 500 Kč (taneční kroužek 600 Kč) za 15 lekcí. Kroužky se platí ve dvou splátkách: v září na první pololetí a v lednu na pololetí druhé.

Pokud Vás některý z kroužků zaujal, přihlaste se u vyučujícího daného kroužku do úterý 4. října do 14. 00 hod.

Kroužky budou otevřené od druhého říjnového týdne.

Podmínkou pro návštěvu kroužku je uhrazení částky před jeho zahájením.


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Základní školy Zruč nad Sázavou vyhlašuje na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ředitelské volno na dny: 24. – 25. 10. 2022 Důvody: Rekonstrukce příjezdové cesty a hlavního vchodu ZŠ

V tyto dny nebude fungovat školní družina ani školní jídelna.

Ve Zruči nad Sázavou 23. 9. 2022

Mgr. Bc. Ivana Stará ředitelka školy

Říjen

3. 10. - Beseda s týmem Duševního zdraví pro děti - od 9:55 - 11:35 - téma - Domácí násilí

5. - 7. 10. - Adaptační kurz - Podhradí

24. - 25. 10. - Ředitelské volno

26. - 27. 10. - Podzimní prázdniny

28. 10. - Státní svátek


Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 21. 9. 2022 prožila třída 6. A - Den se včelami ve Včelím světě v Hulicích. Žáci se dověděli, jak vypadá včelí společenství, jak spolu včely vzájemně komunikují, vyrábějí a využívají své produkty ( včelí med, mateří kašičku, propolis, včelí vosk apod.). Žáci si mohli upéci medové perníčky, prohlédnout úly se včelami i včelařské pomůcky a mnoho dalšího.

K této akci přikládám několik pěkných fotografií ze Včelího světa, které jsou pořízeny od paní asistentky Moniky Pavlicové a paní učitelky Petry Daňkové.

S pozdravem

I. Schmidtová


Školní kolekce oblečení - otevření e-shopu

Rádi bychom vás informovali o znovuotevření našeho speciálního e-shopu. Opět si můžete pořídit libovolný kousek ze školní kolekce.

www.kraloveskoly.cz/zszruc

Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 10. října. Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby.


Informace k užívání nikotinových sáčků ve škole

Vážení rodiče, v poslední době se mezi žáky na II. stupni objevilo užívání nikotinových sáčků.

Díky snadné aplikaci pod horní či spodní ret nejsou vidět, děti je tudíž mohou konzumovat kdekoliv a kdykoliv. Nejvíce problematická je jejich snadná dostupnost (lze je zakoupit v trafice, na internetu). Nikotinové sáčky patří mezi výrobky, které se užívají jako alternativa kouření. Primárně se používají při odvykání kuřáků a nejsou v žádném případě určeny pro konzumaci dětem. Jejich užívání může vést k závislosti a pro děti představuje nemalé zdravotní riziko. Koncentrace nikotinu v těchto sáčcích je vyšší než u jiných tabákových výrobků, proto zde velmi rychle nastupuje závislost. I při užívání nižších dávek dochází k narušování sliznice v dutině ústní (což je viditelné i pod rtem - bílé a červené skvrny) a k poškození dásní. Při aplikaci nikotinových sáčků mohou mimo jiné nastat následující zdravotní obtíže: bolesti hlavy, podráždění trávicího traktu, nevolnost, zvracení, úzkost, bušení srdce. Při dlouhodobém užívání či jednorázovém spolknutí stoupá riziko otravy, která může vést až k bezvědomí nebo smrti.

Užívání, přechovávání či předávání jakýchkoliv návykových látek je závažným porušením školního řádu. Ve škole jsme začali tento problém řešit. Zároveň se obracíme na Vás a prosíme o větší obezřetnost a spolupráci. Zastavit zneužívání této látky se nám může podařit jen s Vaší podporou. Promluvte se svými dětmi o problematice návykových látek a v případě, že je u nich objevíte, důsledně zasáhněte. V případě dotazů nebo podezření nás neváhejte kontaktovat.

Olga Cudlínová - metodička prevence


Vážení rodiče,


v letošním školním roce se náš školní tým rozrostl o pozici školního asistenta. Školní asistent poskytuje podporu dětem spočívající především v přípravě na vyučování a školní práci, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit žáka, podporuje rozvoj žáka v aktivitách nad rámec školy a jiné. V naší škole máme v současné době 3 školní asistentky. V případě, že byste měli zájem o jejich podporu, kontaktujte prosím třídního učitele pro více informací.


Děkujeme.


Od pondělí 19. září obnoven sběr starého papíru

V letošním školním roce budeme opět sbírat starý papír (noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez tvrdých vazeb atp.).

Sběr ukládejte na tradiční místo u dveří za školním bufetem.

Po dohodě s panem školníkem nebo na tel. 327 531 189 lze přivézt i větší množství papíru.

Za peníze vybrané ze sběru nakoupíme dětem výtvarné potřeby.

Děkujeme.


Vážení rodiče, milí žáci,

příští středu 21. 9. pojede třída 6.A do Včelího světa v Hulicích. Odjezd v 8. 00 hod. z autobusové zastávky Na Pohoří. Sraz žáků na autobusové zastávce v 7:45 hod.

Program začíná v 8. 15 hod.

Odjezd z Hulic zpátky v 11. 45 hod. - po návratu do Zruče - konec akce: oběd, družina, domů.....

Obědy se v jídelně odhlašovat hromadně nebudou. Půjdeme na oběd společně. Kdo do jídelny nechodí, odchází domů.

Vše je hrazeno z projektu - program i doprava.

Důležité:

Vzít s sebou přezůvky, svačinu, pití, psací potřeby.

Vhodné oblečení v případě chladnějšího počasí - akce je zčásti venku a i vnitřní budova je kamenná (chladnější).

Bude probíhat i malá ochutnávka produktů, proto mi napište zda-li žák nemá alergii na včelí jed, včelí med, jablko a lepek.

S pozdravem

Schmidtová


Dobrý den,

zasílám ceny pracovních sešitů:

AJ More 2 - 310,50 Kč

Hr. dějepis - 85 Kč

Hr. literatura+ČJ - 183 Kč

Proc. pravopisu - 57 Kč

Hr. početník 1.díl - 45 Kč

Hr.početník 2.díl - 45 Kč


S pozdravem

I. Schmidtová


"Milí rodiče,

první zručský školní OPEN FEST pro děti a rodiče je za dveřmi. Proběhne již tuto sobotu 10. září od 14.00 v naší základní škole. Z důvodu předpovědi nepříznivého počasí budou všechna stanoviště uvnitř školy. Níže najdete seznam stanovišť a aktivit společně s jejich umístěním, abyste věděli, na co se můžete s dětmi těšit a snáze se zorientovali:

 • Fyzika v pokusech (vstupní vestibul)

 • Činnostní učení - tangramy, skládání a hry (třída 2.B, 1. patro, pavilon A)

 • Matematika hrou (třída 3.A, 1. patro, pavilon A)

 • Plackohraní (herna ranní ŠD, přízemí, pavilon B)

 • Kouzelné karty a komunikační aktivita (přípravná třída, přízemí, pavilon B)

 • RoboHry (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Zábava s moderními technologiemi, VOŠ a SPŠ KH (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Výroba antistresových míčků a rozpoznávání emocí (konzultovna týmů duševního zdraví, 1. patro, pavilon B)

 • Výroba mýdel (kuchyňka, přízemí, pavilon D)

 • Tvořivá dílna (třída 5.B, přízemí, pavilon D)

 • Přírodopisné okénko (učebna Př/Ch, přízemí, pavilon D)

 • Zeměpisné okénko (třída 6.A, 1. patro, pavilon D)

 • English with Famous Songs (učebna JaDM, 1. patro, pavilon D)

 • English for kids (učebna JaDV, 2. patro, pavilon D)

 • Sportovní koutek (tělocvična)

Ve vstupním vestibulu bude otevřen nový školní bufet, kde se můžete občerstvit.


Rádi bychom Vás také upozornili, že akce bude fotografována.


Už se na Vás moc těšíme a věříme, že si s námi tento festival hravého učení s dětmi užijete."


Mgr. Bc. Ivana Stará


ředitelka školy

Základní škola Zruč nad Sázavou

Na Pohoří 575

285 22 Zruč nad Sázavou


Tel.: 327 531 189

Mob.: 776 082 405

E-mail: ivana.stara@zszruc

Web.: www.zszruc.czDobrý den.

Školní knihovna bude v provozu od pondělí 12.9.2022, každé pondělí 12.30 - 13.45 a každou středu 11.45 - 13.15 (pro učitele a žáky). Informace bude vložena na webové stránky školy, kde bude také informace případné nepřítomnosti.


Školní knihovna


pondělí 12.30 – 13.45

středa 11.45 – 13.15


ZS_ZRUC_OPEN FEST_plakat_A2_navrh_2.pdf

Dobrý den,

zasílám informace ze školní jídelny:

Výdej obědů ve dnech 1. a 2. září

Výdej obědů ve čtvrtek 1. 9. bude probíhat od 10.30 hod. do 13.00 hod.

Výdej do jídlonosičů: od 11.00 do 11.15 hod.

V pátek 2. 9. výdej obědů do 13.00 hod.Září

 1. 9. - zahájení nového školního roku 2022/2023 (7:55 - 9:00)

 2. 9. - den s třídním učitelem a asistentem pedagoga (7:55 -12: 00), poté odchod na oběd

od 5. 9. - probíhá výuka dle rozvrhu

7. 9. - online třídní schůzka od 17 hodin

10. 9. - školní OPENFEST - začátek ve 14 hodin

21. 9. - Včelí svět Hulice (Den se včelami) - 8:00 - 12:30

Sešity do 6. ročníku


Český jazyk

4x544 + 1x564

Matematika

2x520, 1x440

Anglický jazyk

1x544

Fyzika

1x445

Zeměpis

1x540

Přírodopis

1x540

Dějepis

1x524

Občanská výchova

1x520

Hudební výchova

1x524

Pracovní činnosti

1x520