Piękna Nasza Polska Cała

Uczniowie klas I - III biorą udział w Międzynarodowym Projekcie "Piękna Nasza Polska Cała"

Termin: od 1 września do 31 grudnia 2018r.

Cele ogólne projektu:

· Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

· Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

· Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

· Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów

· Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

· Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Zadania projektu "Piękna Nasza Polska Cała"

1. Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. Czytaj więcej...

2. Przygotowanie apelu z okazji 11 listopada. Czytaj więcej...

3. Nauka piosenki Rodzinny Kraj lub dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej.

4. Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” - o tematyce folkowej lub patriotycznej. Czytaj więcej...

5. „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości. Czytaj więcej...

6. "Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w grupie/placówce Dnia Mody Patriotycznej. Czytaj więcej...

7. "Drzewo Pamięci” – zasadzenie na wybranym terenie (przedszkole, miasto) drzewka jako symbolu życia i wolności. Czytaj więcej...

8. "Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji. Czytaj więcej...

9. Turniej wiedzy patriotycznej pt. „Kocham cię, Polsko”. Czytaj więcej...

10. Olimpiada sportowa pt. „Biało-czerwoni”. Czytaj więcej...

11. Nauka wiersza o tematyce patriotycznej (do wyboru przez nauczyciela). Czytaj więcej...

12. Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową. Czytaj więcej...

13. „Napisz kartkę Bohaterom” – udział w ogólnopolskiej akcji. Czytaj więcej...