Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2019

Tegoroczna edycja akcji Sprzątanie Świata - Polska 2019 przebiegła pod hasłem: "Nie Śmiecimy - Sprzątamy - Zmieniamy!"

Uczniowie klas pierwszych i trzecich włączyli się czynnie w ekologiczną akcję "Sprzątanie Świata”. Zaopatrzeni w rękawice i worki posprzątali tereny wokół szkoły, przedszkola.

Akcja ma na celu budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jej ideą jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowanie zasobów naturalnych( w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań, początkiem których jest tworzenie odpadów, następnie selektywna zbiórka i na końcu recykling. To także zachęta do dbania o środowisko.

wychowawczynie klas