Uczniowskie Laboratorium Informatyczne

ZSP Kowalew

Projekt edukacyjny Uczniowskie Laboratoria Informatyczne to wyprawa w cyberprzestrzeń, która pomoże uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności informatycznych oraz wyłonić spośród nich talenty i liderów.

Projekt ukierunkowany jest na edukację informatyczną, głównie w zakresie nabywania umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Celem projektu jest również upowszechnianie, promocja i popularyzacja przykładów dobrej praktyki i wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami życia.

Ciekawe zajęcia z informatyki inspirujące do algorytmicznego myślenia i programowania ściśle związanego z wszystkimi dziedzinami życia.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image