Teatr Prawie Wielki

Teatr Prawie Wielki - idea

Kto?

Uczniowie - Rodzice - Nauczyciele

Po co?

 • włączamy rodziców w proces wychowania przez sztukę,
 • wspólnie przygotowujemy spektakle teatralne
 • budujemy międzypokoleniowej więź w relacjach: uczeń szkoły podstawowej- uczeń gimnazjum, uczeń- nauczyciel, uczeń ?rodzic, nauczyciel-rodzic,
 • integrujemy społeczność lokalnej,
 • rozbudzamy zainteresowanie kulturą wysoką, tj. teatrem,
 • pracujemy z uczniami uzdolnionymi.
 • mamy świadomość wartości twórczego spędzania czasu,
 • poznajemy specyfikę pracy aktora,
 • wzbogacamy słownictwo zakresu języka teatru,
 • doskonalimy umiejętność posługiwania się piękną i poprawną polszczyzną,
 • budujemy właściwe relacje z młodszymi i starszymi kolegami, nauczycielami i rodzicami,
 • działamy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.