Szkolny Klub Sportowy

W naszej szkole odbywają się zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. Program finansowany jest przez MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, współfinansowany przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, oraz JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań sportowych.

#programSKS - idea i założenia

Szkolny Klub Sportowy jest to program Ministerstwa Sportu i Turystyki, a jego głównym celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy korzystają z bezpłatnych zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego.