Myślę, planuję, programuję

Pilotaż wdrożenia programowania w ZSP w Kowalewie

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do pilotażowego wdrożenia programowania w klasach IV - VI sp oraz w gimnazjum. Pilotaż będzie trwał 3 lata. Naszym celem jest kształtowanie umiejętności kreatywnego, logicznego i algorytmicznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz komunikowania się z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Dążymy do uatrakcyjnienia nauczania i wyrównania szans edukacyjnych naszych uczniów. Chcemy stworzyć uczniom możliwość odniesienia sukcesu (np. poprzez samodzielne stworzenie działającego programu, gry itp.) oraz przygotować ich do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.


Nauczyciele

Doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w:

  • konferencjach
  • kursach
  • szkoleniach
  • webinariach

Uczniowie

Uczą się programowania na:

  • zajęciach komputerowych
  • informatyce
  • zajęciach dodatkowych
  • podczas wyjazdów edukacyjnych

Biorą udział w Europejskim Tygodniu Kodowania i Godzinie Kodowania

O naszym pilotażu w telewizji Proart :) 11 min. i 9 sek. 🎥📺