Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie

Od września 2019 roku jesteśmy uczestnikami ogólnopolskiego projektu grantowego Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Dzięki niemu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje talenty informatyczne, szczególnie w zakresie programowania i robotyki.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

rok szkolny 2021/2022

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

rok szkolny 2020/2021

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

rok szkolny 2019/2020

Szczegóły projektu na stronie: https://cmi.edu.pl/

Ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

CMI umożliwi uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. CMI umożliwia także start w zawodach algorytmicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów. Grant realizowany jest w ramach Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Partnerem wiodącym projektu jest Politechnika Łódzka.