Być jak Ignacy

Od listopada zaczęliśmy naukową przygodę, biorąc udział w projekcie "Być jak Ignacy". W tym projekcie bierze udział 157 szkół z całej Polski. Stanęliśmy również do konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego.

Nasze hasło przewodnie projektu “Być jak Ignacy” brzmiało: “Od atomu do hologramu”. Głównym celem programu naszego koła naukowego było rozwijanie u uczniów pasji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny, tak, by czuli się odkrywcami i młodymi naukowcami oraz czerpali z tego radość. Program zakładał, by na początku uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności o budowie materii, procesach chemicznych i zjawiskach fizycznych, wykonując różne doświadczenia i eksperymenty, a także o polskim uczonym Ignacym Łukasiewiczu. Założeniem programu koła naukowego było wyposażenie uczniów w taką wiedzę i umiejętności, by produktem finalnym po zrealizowaniu programu były robociki oraz hologramy wykonane przez uczniów. W tym celu uczniowie zdobywali wiedzę również o prądzie, budowali obwody elektryczne, poznawali do czego służą przełączniki suwakowe i dźwigniowe, oporniki, jak podłączyć lampy diodowe i z czego można zrobić czujnik przeszkody. W celu jeszcze lepszego zrozumienia działania robota, młodzi odkrywcy zetknęli się z programowaniem podczas wyjazdu edukacyjnego do Laboratorium Szkoły Przyszłości w Poznaniu, gdzie uczyli się programowania robotów LEGO. W projekcie uwzględniono również naukę obsługi programu GeoGebra (znanego uczniom z lekcji matematyki) oraz programu Gimp, które posłużyły do wykonania hologramów - trójwymiarowych obrazów wyświetlanych w przestrzeni.

Prowadzone zajęcia miały charakter głównie eksperymentu, doświadczenia i modelowania oraz pokazu i pogadanki. W marginalnym zakresie miały miejsce elementy wykładu. Podczas realizacji projektu wystąpił również aspekt wychowawczy, a mianowicie: rozwijanie ciekawości poznawczej, pokonywanie trudności o charakterze intelektualnym, wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji oraz rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, co w ówczesnym świecie jest bardzo ważne.