InternAcionalizáciou k európskym Hodnotám, modErnizáciou vyučovAnia ku kvalite vzDelávania