Školní parlament

Pod vedením paní učitelky

Simony Sabákové

Přehled akcí pro školní rok 2018/19:

Říjen

1. Volba předsedy školního parlamentu (9.října)

Listopad

2. Slavnost padajícího listí pro 3.r.

3. Prezentace o Nithesovi

Prosinec

4. Vánoční jarmark (1.prosince)

5. Tajemná noc ve škole pro 4.r. (6.prosince)

Leden

6. Křeslo pro hosta - přednáška od společnosti Banal/Fatal pro 7.-9.r.

Únor

7. Masopustní karneval pro 1. a 2.r. (15.února)

Březen

8. Den s handicepem pro 5. a 6.r. (6.března)

9. Den otevřených dveří (28.března)

Duben

10. Zápis budoucích prvňáčků (2.-3.dubna)

11. Aprílové dny (24.-25.dubna)

Květen

12. Jarní hrátky - Den s handicepem pro 1. a 2.r

Tvoje tvář má známý hlas na Komenském!

Dne 14. května proběhla poprvé ve škole J. A. Komenského Lysá nad Labem amatérská verze show “TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS”. Soutěže se účastnil jak první, tak i druhý stupeň. Soutěžilo celkem 7 tříd. Žáci si pečlivě svá čísla připravovali a nakonec si to na parketu hlavně užili. Soutěž se líbila i čtyřčlenné porotě složené ze dvou žaček devátých ročníků a dvou učitelů. Museli se dlouho rozhodovat, než vyhlásili vítěze. Celou akci organizoval školní parlament s pomocí paní učitelky Mgr. Sabákové. Poděkovat musíme také skvělým moderátorům Štěpánu Vydrovi a Mariánce Burdové. Celkově akce působila skvělým dojmem a navodila příjemnou přeprázdninovou atmosféru! Slyšeli jsme jen samé pozitivní ohlasy. Čím bude naše škola žít příště?

Míša Vocásková, Anežka Burdová

Banal/Fatal

Necelý druhý stupeň se v lednu účastnil přednášky od společnosti Banal Fatal. Ta se, ve velmi zkrácené verzi, zabývá poranením míchy a páteře a zejména pak varuje před sporty, jež s sebou nesou riziko takto vážných poranění. Přednášky se účastnil trenér sportů a vozíčkář, který má osobní zkušenost s poraněním míchy. Přednáška trvala dvě školní vyučovací hodiny a měla dvě části. První, která byla o něco delší, se skládala z videí, kdy nám vysvětlovali, co přesně udělali lidé na snímcích špatně. Poté, ve druhé hodině, jsme se dozvěděli osobní příběh, již zmiňovaného vozíčkáře. Součástí byla krátká lekce první pomoci, a autenticky omdlela jedna žačka. Všichni se zachovali, tak jak se čeká. Dostala sklenici vody a ihned jsme vpustili do místnosti čerstvý vzduch. Předpokládáme, že příčinou byl jeho nedostatek. Zjiistili jsme, že se jí to nestalo poprvé, a během pár minut se dala dopořádku a my jsme pokračovali. Ohlasy byli jen pozitivní a tak se těšíme na další spolupráci. (fotogalerie)

Natalie Urbánková

Tajemná noc ve škole v duchu adventu

I tento podzim, konkrétněji v listopadu, se konala naše velice úspěšná akce Tajemná noc ve škole. Minulý rok jsme se snažili děti poškádlit kreativními hallowenskými maskami a záludnými úkoly. Letos jsme ke strašení přidali tradiční české masky adventu, které jsou podle nás o to strašidelnější. Děti se opět snažili splnit naše záludné úkoly nebo odpovídat na otázky. Na školních chodbách jste se mohli například potkat se Žberem, Ambrožem, Perchtou, Barborkou nebo Lucií. Kromě několika slz, které dokazovaly odvahu dětí, jsme sklidili jen chválu a doufáme, že i příští rok budeme moct akci zorganizovat. (fotogalerie)

Natalie Urbánková

Podzimní hrátky, aneb den s handicapem

Úterý 26. a středa 27. se nesly již tradičně ve veselé náladě Podzimních hrátek. Pro tento rok jsme výjimečně umožnili účast všem ročníkům II. stupně a pátým třídám. Prvně jsme měli k dispozici pomůcky pro například sluchově nebo zrakově postižené. Všech osm stanovišť se zaměřovalo na něco jiného, i když zdánlivě podobného. Tuším, že nejautentičtější část akce bylo stanoviště s berlemi, invalidním vozíčkem, chodítkem a hůlkami, které pomáhají lidem při rehabilitacích. Všichni jsme se urputně snažili vžít do role handicapovaného. Myslím, že parlament si akci moc užil a všichni účastníci se pořádně vyřádili. (fotogalerie)

Natalie Urbánková

Prezentace Niteshe Naika

V pondělí 16. října první a druhou vyučovací hodinou proběhla prezentace o adopci na dálku v prvních s druhými ročníky. Vybraní členové školního parlamentu přiblížili menším dětem život v Indii společně s životem našeho adoptovaného chlapce Niteshe Naika. Do každé třídy byly vyslány dvě děti. Akci ukončili závěrečným kvízem. Žáčci si mnohé zapamatovali, o tom svědčí i omalovánky, jež dostaly za odměnu při správné odpovědi. Parlamentu se dostalo jen pochval od paních učitelek.

O Niteshovi si můžete přečíst na nástěnce v přízemí u pavilonu D vedle schodů a ordinace paní zubařky Duškové. (fotogalerie)

Natalie Urbánová

Volby předsedy ŠP

Středa 27. září se stala významným dnem pro Školní parlament. Proběhly volby předsedy a místopředsedy. Ještě žádný rok se nestalo, aby byl počet hlasů, tak vyrovnaný. Karolína Barešová, místopředsedkyně, měla něco přes 120 příznivců a předsedkyně, Kristýna Verzichová okolo 130. Zbývající kandidátky Natalie Urbánková a Adéla Takačová získaly kupodivu naprosto stejně hlasů. Holky se již daly do práce a snaží se splnit své sliby. Všichni jim samozřejmě přejeme hodně štěstí a trpělivosti.

Doufáme, že budete s vaším výběrem pro tento rok spokojeni. (fotogalerie)

Natalie Urbánková

Zápis do 1. tříd (Ohlédnutí za loňským rokem)

Ve dnech 4. a 5. 4. 2017 se konal na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Celá akce byla na téma Podmořský svět.My, členové školního parlamentu jsme přivítali budoucí prvňáčky v maskách,,které souviseli s mořem. Mohli jste potkat piráta, pirátky, námořníky, námořnice, mořské víly, mořské panny, zlatou rybku a mnohem dalších. Vždy si dítě vybralo člena parlamentu, se kterým prošel stanoviště, na kterých muselo předvést své dovednosti. Snad se noví prvňáčkové i díky nám budou do školy těšit.

Zápis se moc povedl a doufáme, že dětem se líbil stejně jako členům parlametu. (fotogalerie)

Kateřina Jíchová, člen ŠP


Den otevřených dveří (Ohlédnutí za loňským rokem)

Dne 28. 3. 2017 na naší škole proběhl “Den otevřených dveří”. Školní parlament si připravil dva okruhy komentovaných prohlídek, na které se mohli zájemci přijít podívat. Naši školu navštívili jak bývalí žáci, tak i rodiče s budoucími prvňáčky. První okruh začínal v 9:30, ten zahrnoval celý pavilon D. Účastníci tohoto okruhu mohli nahlédnout do tříd, jak probíhá výuka. Po skončení prvního okruhu v 10:30 byl na řadě okruh druhý. Tato část zahrnovala zbytek budovy školy. V tomto okruhu bylo možné nakouknout i do relativně nové venkovní učebny, která sklidila velký úspěch. Dětem i rodičům se moc líbila. Členové školního parlamentu odpovídali na velmi zvídavé otázky ze strany rodičů, kteří měli zájem přihlásit svou ratolest na naši školu. Tato akce se velmi vydařila, rodiče i děti byli nadšeni. (fotogalerie)

Kristýna Verzichová, člen ŠP

Komenského má (zase) talent! (Ohlédnutí za loňským rokem)

3. 3. 2017 celá naše škola žila soutěží Komenského má talent. Soutěžící se připravovali na své vystoupení plní očekávání i trémy. V 10.00 začala generální zkouška. Natálie Erbenová a Ondřej Kohoutek se s chutí zhostili role moderátorů a připravovali si svůj projev. Členové školního parlamentu, kteří celou akci organizovali, s velkým zápalem zdobili sál, chystali místa pro porotu, hlediště pro diváky a jeviště pro soutěžící. Pavel Hanuš si za pomoci pana učitele Michala Krebse zahrál roli zvukaře a připravoval ozvučení a hudbu k jednotlivým vystoupením. Ve 12.00 na svá místa usedla odborná porota složená z žáků a učitelů a vše mohlo začít. Plný sál přivítal potleskem moderátory a ti uvedli prvního soutěžícího. Všichni diváci soutěžící podporovali obrovským potleskem a odměnili je tím za jejich odvahu. Porota měla nelehký úkol vybrat ze všech skvělých vystoupení ta nejlepší. Na 1. místě se umístil Štěpán Vydra se svým neodolatelným zpěvem a hrou na saxofon. 2. místo obsadila ukázka karate (Štěpán Šubrt, Štěpán Fiedler, Martin Zeman) a 3. místo patřilo Mariance Burdové za její poutavé vyprávění pohádky o Maxipsu Fíkovi. Diváci měli také šanci vybrat si, kdo se jim nejvíce líbil. I parlament udělil svou cenu a další cenu za výjimečné vystoupení udělila i porota. Co napsat závěrem? Už dnes máme soutěžící na další školní rok. Talentovaných a šikovných dětí není nikdy dost.

S nadšením a pýchou

koordinátorka školního parlamentu při ZŠ JAK Lysá

Mgr.Simona Sabáková

Tajemná noc ve škole (Ohlédnutí za loňským rokem)

Protože jsme pro každou legraci přibyla nám tento rok nově do seznamu projektů školního parlamentu 'Tajemná noc ve škole' pro čtvrté a páté třídy. Členy parlamentu na jeden večer vymění záhadné bytosti číhající v každém zákoutí školy a to vše ve tmě. Chtějí po účastnících nejrůznější odpovědi na otázky či hádanky. Pokud je nesplní, čeká děti strašlivý osud… Letos se všichni žáčci přes záhadné úkoly a nástrahy dostali. To jsme si oddechli! Ale jak to bude příště, netuší ani jeden z nás.)

První stupeň si sice užil zábavu, ale co my? Co my, kteří jsme už tuto akci nestihli? Parlament má naplánovanou akci pro nás starší na školní rok 2017/18. Nemusíte se bát, že budete o něco ošizeni.

Natalie Urbánková