Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208

Naši partneři:

Máme dlouholeté zkušenosti s rozšířeným vyučováním matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a informatiky. Nezapomínáme ani na anglický, ruský a německý jazyk. Naši absolventi mají v mnohém usnadněný výběr budoucího povolání, výběr střední školy technického, ekonomického i všeobecného směru.

infoGDPR.pdf

Co Vám nabízíme dále?

Budova školy je zrekonstruovaná, zrovna tak jako její okolí. Bylo vystavěno nové atletické školní hřiště. Učebny jsou vybaveny moderními učebními pomůckami, tabulemi a nábytkem.

Součástí školy je multimediální učebna, tělocvična a minitělocvična - HERNA, jídelna, školní družina, nová počítačová učebna, ve všech učebnách používáme interaktivní techniku s Internetem.

Žákům nabízíme nepovinné předměty Zdravotní tělesná výchova, Konverzace v anglickém jazyce, Rozšířená výuka matematiky, Fyzikální pokusy, Chemické pokusy a další...dle zájmu žáků

Ve spolupráci s obecním úřadem Mariánských Hor a Hulvák připravujeme každoročně týdenní adaptačně - ozdravný pobyt pro nastávající prvňáčky v Chorvatsku v Biogradu na Moru.

Ve školní družině se zaměřujeme na orientální tance, vaření, sportovní hry, deskové hry, výtvarné dílny, ...

Najdete nás v Ostravě - Mariánských Horách na ulici Gen. Janka 1208, v klidném prostředí zeleně mimo dosah hluku dopravních tepen.

Dojezd do blízkosti školy autobusy č. 37, 39, trolejbusy 102, 107, 108, 109.

Zastávky: Futurum a Jiřího Trnky, ke škole dojdete během 5 minut směrem do centra sídlištní zeleně.

Přijďte se mezi nás podívat. Bude se Vám u nás líbit.

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

Astrokrouzek.pdf

Veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky.

Letos od 30. září 2019, 1x týdně ve středu od 14 h, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1 460 Kč/pololetí

Nabízíme kvalitní a levnou výuku ŠPANĚLŠTINY v rámci rozšířené školní nabídky nepovinných předmětů a kroužků pro žáky.

Výuku povede student pedagogiky na Universitě Palackého v Olomouci. Aprobace Ze - De.

Rytmik dětem o. p. s. nabízí pro příští školní rok realizaci kroužků na naší škole.

Podrobnosti naleznete níže nebo na www.rytmik-krouzky.cz, popř. na mailu ostrava@rytmik-krouzky.cz

Nabídka ZŠ Gen. Janka Ostrava-Mar.pdf

Nabídka:

Sportovní kroužky (Ostraváček, Děti na startu)

Veselá věda

Školní družina, Odpolední klub, školní jídelna

Bližší informace na tel. lince 596 622 284, e-mail: reditelnaZS@zsgenjanka.cz

http://www.zsgenjanka.cz

nabidka krouzku.pdf